Hulusi Behçet Kimdir

Hulusi Behçet Kimdir – Hulusi Behçet Biyografisi

Hulusi Behçet (1889-1948)

• İstanbul’da doğan Hulusi Behçet, 1910’da askeri hekim oldu. 1914’te Gülhane Hastanesi cildiye bölümünde asistan olarak çalıştı. Savaş çıkınca Kırklareli ve Edirne hastanelerinin cildiye servislerinde görev aldı. Savaştan sonra Budapeşte’ye, sonra Berlin’e gitti.
• 1919’da Türkiye’ye dönen Hulusi Behçet, 1923’te Hasköy Zührevi Hastalıklar Hastanesi başhekimliğine atandı. Üniversite reformu sırasında (1933), İstanbul Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi kliniğinde ders vermeğe başladı. 1939 da ordinaryüs profesörlüğe yükseldi. 1948’de İstanbul da öldü.
• Hulusi Behçet, Behçet hastalığı (Morbus Behçet) adı verilen hastalığı bulmuş ve Cenevre’de toplanan (1947) Uluslararası Tıp Kongresinde tıp dünyasına açıklamıştır.

Yorum yazın