Hugo Wolf Kimdir – Hayatı

Hugo Wolf Kimdir – Hugo Wolf Hayatı

Hugo Wolf , Avusturyalı besteci (Win-dischgrâtz 1860-Viyana 1903). ilk müzik eğitimini babasından aldı. 1875’te Viyana Konservatuvarı’na girdi. Başta Wag-ner olmak üzere pekçok müzisyence desteklenerek kendisini eğitti. 1881-1883 arasında Salzburg’da koro şefliği yaptı. Ertesi yıl Salonblatt dergisinde müzik eleştirileri yazmaya başladı. Bu arada yaşamını sürdürebilmek için özel dersler verdi. 1887’den sonra özellikle lled yazdı. Aşırı geçimsiz, sinirli ve dengesiz davranışları nedeniyle birkaç kez akıl hastanesine yatırıldı.

Değişik türlerden eserler veren Wolf, özellikle Alman romantik lied geleneğinin önde gelen adlarından biri oldu. Eserlerindeki Wagner etkisi nedeniyle lied türünün Wagner’i olarak adlandırıldı. Bestelediği şiirlerde melodiye ağırlık vermek yerine vokallerle anlatımı destekledi.

Başlıca eserleri: Lied: Liederaus der Ju-gendzeit (Gençlik Dönemi Liedleri) 1877-1878, Lieder nach verschiedenen Dichtern (Çeşitli Şairlerden Liedler) 1877-1897, Elchendorff-Lieder (Eichen-dorff Liedleri) 1880-1888, Mörike Lieder (Möreki Liedleri) 1888, Goethe Lieder (Goethe Liedleri) 1888-1889, Spanisches Lieder (İspanyol Liedleri) 1890, italienisc-hes Liederbuch (İtalyan Liedleri Kitabı) 1891-1896. Opera: Der Corregidor, 1896, Manuel Venegas (tamamlanmadı). Çeşitli: Senfonik Şiirler, Serenadlar, yaylı sazlar İçin. Kitap: Hugo Wolfs Musikallsche Kri-tiken (Hugo Wolf’un Müzik Eleştirileri) 1911, der. R. Batka, H. Werner.

Yorum yazın