Hugo Münsterberg

Hugo Münsterberg , alman asıllı amerikali felsefeci ve psikolog (Danzig 1853 -Cambridge, Massachusetts 1916). önce Frei-burg, sonra da Harvard üniversitelerinde psikoloji profesörlüğü (1892-1916) yaptı. A. B.D. ile Almanya arasında iyi ilişkiler kurmağa çalıştı, fakat Birinci Dünya savaşında Almanya’yı destekledi. Psikoloji ile ilgili çalışmalarında çağdaş psikologların metotlarından çok, geleneksel iç gözlem tekniğini benimsemiş görünüyordu. Psikolojiyi, sanayi, öğretim, tıbbî tedavi ve sosyal hayatla ilgili pratik meselelere uygulamağa çalıştı. Psikoloji üstüne yazdığı eserler çok yönlü olmakla bei aber, bir teknik ye bilim adamının düşüncesinden ziyade, bir felsefecinin düşüncesini yansıtır. Başlıca eserleri: Grundzüge der Psychologie (Psikolojinin İlkeleri) [1900]; Der Amerikaner (Amerikalı) [1904, gözden geçirilmiş baskı 1912]; The Eternal Life (Ebedî Hayat) [1905]; Science and ldealism (Bilim ve İdealizm) [1906]; Philosophie der Werte (Değerler Felsefesi)

[1908]; The Eternal Value (Ebedî Değer)

[1909]; Psychology and industrial Efficiency (Psikoloji ve Sanayideki Etkinliği) [1913]; Psychology: General and Applied (Genel ve Uygulamalı Psikoloji) [1915]. (M)

Yorum yazın