Hoca Tahsin Efendi Kimdir

Hoca Tahsin Efendi Kimdir – Hoca Tahsin Efendi Şiirleri

Tahsin Efendi (hoca), tam adı hasan Tahsin efendİ (d. 1813, Filat, Yanya – ö. 4 Temmuz 1881, İstanbul), Türkiye’de pozitif bilimlerin gelişmesinde önemli katkıları olan Osmanlı bilgin.

Medrese öğrenimini tamamlayarak icazet aldı. Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1857’de fen bilimleri öğrenimi için Paris’e gönderildi. Çeşitli yükseköğretim kuramlarında fizik, kimya, biyoloji, matematik ve astronomi derslerini izledi. Aynı zamanda sefaret imamlığı yaptı ve Mekteb-i Osmani’ de Arapça ve din dersleri verdi. İstanbul’a döndükten sonra, yeniden öğretime açılan Darülfünun-ı Osmani müdürlüğüne getirildi (1870). Aym okulda, başta psikoloji ve biyoloji olmak üzere çeşitli dersler verdi. Burada gerçekleştirdiği bir deneyin ve Cemaleddin Afgani’nin yaptığı bir konuşmanın dine aykırı bulunması üzerine Tahsin Efendi görevinden uzaklaştırıldı ve Darülfünun-ı Osmani kapatıldı. Daha sonra bir süre Darülmuallimin’de (erkek öğretmen okulu) öğretmenlik eden Tahsin Efendi özel dersler de verdi.

Tahsin Efendi Türkiye’de pozitif bilimlerin ve Batı düşüncesinin gelişmesi için çaba harcadı. Psikoloji ve eğitim alanlarında çeşitli kitaplar yazdı. Türkiye’de basılmış ilk gökyüzü haritasını (Mirat-ı Sema) hazırladı. Başlıca yapıtları arasında Mürebbî-i Etfal (1872, Mahmud Nedim ile birlikte), Tarih-i Tekvin yahut Hilkat (1892), Psiholoji yahut İlm’i-Ruh (1892), Esrar-ı Ab ü Hava (1892), Esas-ı İlm-i Hey’et (1893) sayılabilir.

Yorum yazın