Hippolyte Auguste Marinoni

Hippolyte Auguste Marinoni fransız makine, imalâtçısı (Sivry – Courtry 1823-Paris 1904). Pirincin kabuklarını, pamuğun çekirdeklerini ayıran makineleri icat ettikten sonra, 1847’-de patronu Gaveau ile birlikte, önce iki, sonra, dört silindirli birer baskı makinesi yaptı. ı 1853’te bir imalât atelyesi kurdu ve bir baskı makinesi tasarladı, 1867’de Petit Journal için, kendi adiyle anılan, altı maşalı kâğıt vericisi, otomatik çalışan rotatif baskı makinesini yaptı. Makine, saatte 20 000’in üstünde gazete basabiliyordu; bu rakam da o devir için olağanüstüydü. 1873 Yılında bobin kâğıt kullanarak bu tirajı daha da arttırdı; oysa 1871 yılına kadar Fransa’da her basılan ga-‘ zetenin üzerine bir damga pulu yapıştırmak zorunluğu olduğu için, bobin kâğıt kullanmanın bir anlamı yoktu. Marinoni ayrıca, 1850’de alınan patentle bir katlama-kırma makinesi ve 1884’te, ofset makinelerin öncüsü olan bir rotatif yaptı, (l)

Yorum yazın