Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Kimdir

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Kimdir
(d. 24 Ağustos 1904, İstanbul), hukukçu. Medeni hukuk başta olmak üzere hukukun çeşitli alanlarındaki çalışmalarıyla tanınmış, 1961 Anayasasının hazırlanmasında görev almıştır.

1922’de Trabzon Lisesi’ni, 1928’de de Ankara’da Adliye Hukuk Mektebi’ni (sonradan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) bitirdi. 1929’da devlet bursuyla yurtdışına gönderildi. 1933’te İsviçre’de Neuchâtel Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı; ayrıca Roma Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne bağlı Ceza Hukuku Yüksek İhtisas Okulu’ndan sertifika aldı. Ertesi yıl Türkiye’ye dönerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde medeni hukuk doçentliğine atandı; 1942’de profesör, 1948’de de ordinaryüs profesör oldu. İki kez (1946-48 ve 1952-53) Hukuk Fakültesi dekanlığı yaptı.

27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra Milli Birlik Komitesi’nin İstanbul Üniversitesi’nde kurduğu, Anayasa Öntasarısı’nı hazırlamakla görevli Anayasa Bilim Komisyonu’nda üye olarak çalıştı. 13 Aralık 1960’ta oluşturulan Kurucu Meclis üyeliğine getirildi; bu meclisin Anayasa Komisyonu üyeliğine seçilerek 1961 Anayasası’nın hazırlanmasında, özellikle de son metnin kaleme alınmasında etkin rol oynadı. 1974’te üniversitedeki görevinden emekliye ayrıldı.

Velidedeoğlu çağdaş hukuk, Türk hukuk reformu, Cumhuriyet siyasal tarihi, Atatürk devrimleri, laiklik gibi konularda çok sayıda makale ve incelemenin yanı sıra anı kitapları yayımladı.

Başlıca yapıtları arasında Türk Medeni Hukuku (1943-48, 2 cilt). Hayat Hukuk ve Cemiyet (1944), Türkiye’de Üç Devir (1972-74, 2 cilt), Sağsız Solsuz Demokrasi (1974, 1976), Devirden Devire (1974-76, 3 cilt). Ailenin Çilesi Boşanma (1976), İnsancı Yolcular (1976), Anıların İzinde (1977, 1979), Milli Mücadele Anılarım (1979, 1983), Yol Kesen Irmak (1983), 12 Eylül Karşı Devrim (1989), 12 Mart Faşizmin Felsefesi (1990) ve İlk Meclis, Milli Mücadelede Anadolu (1990) sayılabilir. Velidede-oğlu’na Onur Ödülü veren Türk Hukuk Kurumu ayrıca Hukuk Devleti ve Velidedeoğlu (1985) başlıklı bir saygı kitabı yayımlamıştır.

Yorum yazın