Hermann Oberth Kimdir

Hermann Oberth Kimdir , Hermann Oberth Hayatı ve Çalışmaları

1894 yılında doğan Oberth fizik ve matematik profesörüydü. 1923 yılında yayınladığı bir kitapta, bir roketin uzayın boşluklarında dolaşabileceğini göstermekle kalmamış, ayrıca yeterli itiş gücü sağlandığında, roketin dünyanın çevresinde de dönebileceğini temellendirerek göstermişti.

Oberth, çalışmalarını yürütebilmek için, zamanın önemli bilim adamlarından oluşan bir grup kurmuş ve sürekli işbirliği içinde olmuşlardı. Bu gruba 1930 yılında 18 yaşında olan Wernher von Braun da katılmıştı. Bu grup temel ilkeleri saptamak üzere, sıvı yakıtla çalışan roket çalışmalarına başladı. Yaptıkları örnek model, Alman roket tarihi içinde önemli bir yere sahip olmuştur. Yeni teknolojiye olan güveni desteklemek üzere, Oberth, Rudolf, Nobel ve Klaus Riedel bir araya gelerek deneylerini tam deney koşulları içinde tekrarlamak istediler. Bu iş için zamanın standartlar enstitüsü ayarında olan bir devlet kurumu seçilmişti. Wernher von Braun ve Rolf Engel deneyin gerçekleşeceği ortamı ve koşullan fiziki olarak hazırladılar. Kurumun başkam olan Dr. Ritter,23 Temmuz 1930 tarihinde roketin hiç arızasız 90 saniye süreyle çalıştığını, bu çalışma sırasında 6 kg sıvı oksijen, 1 kg benzin tükettiğini ve kayda değer bir itme oluşturduğunu belirtmişti.

Oberth’in roket çalışmalarında yardımcısı olan Nebel, aynı grubun kısaca Mirak olarak adlandırılan ve çok düşük düzeyde sıvı yakıtla çalışan yeni bir roket modeli üzerinde çalışmasını önerdi. Nebel’in bu önerisi, grubun öteki üyeleri tarafından olumlu karşılandı. Çalışmalarının ürünlerini kısa zamanda aldılar. İlk Mirak, Riedel’in büyükbabasının çiftliğinde denendi. Roketin orta kısmı silindir biçimindeydi. İçerde en alttd koni biçiminde motor yer alıyordu. Silindir biçiminde olan bölümde sıvı oksijen depolanıyordu. Bu deponun üstünde basınç kapakçığının bağlı olduğu burun biçiminde bir çıkıntı vardı. Burnun yanında içinde yakıtı taşıyan metal bir boru bulunuyordu. Borunun en ucunda, yakıtın yanma odasına girmesini sağlamak için kullanılan sıkıştırılmış karbondioksit bulunuyordu. Sıvı oksijen kendi genişlemesinin basıncıyla besleniyordu. Berlin yakınlarındaki bir alanda Mi-rak’ın birçok çeşitleri denendi ve yeni adımlar atıldı. Bu yeni adımların en önemlilerinden biri Repulsor tipi roketlerin yapımıydı. 1931 yılında yapılan Repulsor deneyleriyle 2 km’nin üstüne kadar çıkabildi.

Yorum yazın