Henry Wotton Kimdir

Henry Wotton Kimdir

Henry Wotton İngiliz şair ve yazarı (Kent/Boughton Malherbe 1568-Eton 1639). Oxford Üniversitesi’nde yetişti, çeşitli meraklarının yönünde dağınık konularda çalışmalar da yaptı (dil, güzel sanatlar, mimarlık), çeşitli ülkeleri dolaştı, 1597’den sonra siyasal sözcülükler ve elçilikler yüklendi. 1603’te Venedik elçisi oldu, yirmi yıl bu çeşit görevlerini sürdürdü, Eton’un yöneticiliğine getirildi (1624-1639). Şiirleri pek önemsenmez, unutulmuş sayılırsa da zamanının değerli etkisi olduğu da yadsınmaz: The Elements of Architecture (Mimarlığın Öğeleri, eleştiri, 1624) eserinden başka ölümünden sonra yayımlanan Reliquiae Wotto-nianae (1651, eklemelerle 1672, 1685). Mektupları, denemeleri ilginç sayılır, iza-ak Walton (1593-1683) yaşamöyküsünü yazdı: Life of Sir Henry Wotton (1670).

Yorum yazın