Henry Miller Kimdir

Henry Miller Kimdir
Henry Miller KimdirA.B.D’li yazar (New York, 1891 – Pacific Palisades, Kaliforniya, 1980). Küçük bir terzinin oğlu olan Henry Miller, çocukluk ve gençlik yıllarını Brooklyn’de işçi kesiminin oturduğu mahallelerden birinde geçirdi. Girip çıktığı işlerde, değişik çevrelerden insanlarla bağlantı kurdu. 1917’de evlendi ama, kısa bir süre sonra karısını terk etti. 1922’de Clipped Wings adlı ilk kitabım yazdı ama yayımlamadı. 1924’te evlendiği karısı june’un (ondan kitaplarında Mara / Mona diye söz etti) etkisiyle kendini edebiyata adamaya karar vererek işinden ayrıldı. 1928’de karısını da yanma alarak Avrupa’ya gitti.

1930’da Paris’e yerleşen Miller, burada bir bohem yaşamı sürdü. Yengeç Dönencesi (Tropic of Cancer, 1934) adlı yapıtını Black Spring (Kara İlkbahar, 1936) ve Tropic of Capricorn (Oğlak Dönencesi, 1939) izledi. Etkileyeci nitelikte bu üç yapıtı anavatam A.B.D’nde müstehcen oldukları gerekçesiyle 1960’a kadar yasaklandı.

1939’da, 1935’ten beri mektuplaştığı İngiliz yazariLawrenceDurrell’in yanma Korfu adasma gitti. Helenizm düşünce biçiminin yer aldığı The Colossus of Maroussi (Maroussi Heykeli, 1941) adlı yapıtı bu gezinin ürünü olarak ortaya çıktı. 1940’ta A.B.D’ne döndü, 1944’te Kaliforniya kıyısında Big Sur’e yerleşti.
Bu tarihten sonra Merdivenin Dibindeki Gülümseyiş (The Smile at the Foot of the Ladder,1948) ile bir üçleme olan Sexus (1949), Plexus (1952), Nexus ü (1960) ve Letters to Anais Nin (Anais Nin’e Mektuplar, 1965), My Life and Times (Yaşamım ve Zamanlar, 1972), vb. kitapları yayımlayan Henry Miller’m yapıtları hemen hemen tümüyle kendi yaşamöyküsüne dayanır. Kuşağının bütün öbür büyük Amerikan yazarları gibi Miller da güçlü, olağanüstü bir anlatıcıdır. Ama çevresini şaşırtacak kadar ileriye dönük görüşleri benimsemesi, metinlerinde düşlere, inanılmaz olaylara yer vermesi nedeniyle dönemindeki bütün yazarlardan ayrı bir nitelik kazamîııştır. Tıpkı Fransız ozanı Rimbaud’da olduğu gibi Miller’da da sanatsal etkinlik bir yaşamsal zorunluktur. Var olabilecek ve hayal edilebilecek bütün anlatım yollarını deneyen Miller
A.B.D’ndeki yaşama, bu yaşamın benimsediği maddeciliğe, törelerin bo-zulmuşluğuna karşı çıkar. Bazı eleştirmenler, metinlerinde yoğun bir biçimde kullandığı “açık saçık” anlatımı, ilkelere aşırı bağlı bir ahlak anlayışının ikiyüzlülüğüne karşı yöneltilmiş bir “silah” olarak değerlendirirler. Ama Miller’a özgü erotik bir doğrultuda ortaya çıkan bu açık saçıklık, aynı zamanda toplumsal özgürlüğü geniş ölçüde aşan, “benin özgürleşme” yoludur. Kısacası Miller, insanın topyekûn bir dönüşüm geçirmesini arzular.

Yorum yazın