Henri Poincare Matematiğe Katkıları

Henri Poincare Matematiğe Katkıları – Henri Poincare Kimdir

Henri Poincare Matematiğe KatkılarıFransız matematikçisi (Nancy, 1854-Paris, 1912).
Ortaöğrenim yıllarında matematik alanında üstün başarıyla kendini gösteren Henri Poincare, 1873’te Ecole Polytechnique’e girdi ve bu okulu da başarıyla bitirdi. 1877’de maden mühendisi olarak çalışmalar yapmaya koyuldu. 1879’da matematik doktorasını tamamladıktan sonra Caen Üniversitesi’nde dersler verdi. 1881’de Sorbonne Üniversitesi’nde öğretim görevlisi oldu ve ölümüne kadar buradaki görevini sürdürdü. 1887’de Fransız Bilimler Akademisi’ne giren Poincare, 1908’de Fransız Akademisi’ne üye seçildi.

Bilimsel felsefe yapıtlarıyla tanınan
Poincaré, Bilim ve Varsayım (La Sc ence et l’hypothèse, 1906) başta olmak üzere Bilimin Değeri (la Valeı de la Science, 1906), Bilim ve Met (Science et Méthode, 1908) adlı kitaplarıyla düşüncelerini geniş kitlelere yaydı.

Soyutlama ve genelleştirme yeteneği le kendini gösteren Poincaré rasyon bilimler alanında gerçek bir dehayc Sayılar kuramında, Gauss’un 1805’ “modern matematiğin” gerçek başlangıcını belirleyen ikinci dere* formlarla (kuadratik biçimler) üg çalışmalarını genelleştirdi; analizde diferansiyel denklemlerle ilgili, erişemez sanılan problemleri çözdü. XE yy’ın bütün büyük matematikçileri gibi Poincaré de,uzun süre matematiğin en derin ve en zengin bölümü olan düşünülen karmaşık bir değişken fonksiyonları kuramına kesin olan katkıda bulundu.

Eliptik fonksiyonların incelenmesi sorunu, karmaşık bir değişkenin fonkı yonları çerçevesinde, matematikçileri (özellikle Gauss,Le Gendre, Abel1 jacobi) uğraştırıyordu. Poincaré, ot morf fonksiyonlar kuramında bum şaşırtıcı bir genelleştirmesini yap Poincaré, Euler ve Riemann’dan sc ra, topolojinin (konum analizi) kurucularından biri olarak da düşünülebilir. Matematiğin uygulama alanında, gök mekaniğine (Newton, Laplace ve Gauss’tan sonra), özellikle ünlü üç cisim problemi konusuna (üç gezegene bağlı hareketler) yenilik getirdi.

Fiziğe yaptığı sayısız katkıları arasında dönüş halindeki homojen bir akışkan kütlenin kararlılığıyla ilgili incelemelerini de belirtmek gerekir.

Yorum yazın