Henri Maret

Henri Maret, fransız ilâhiyatçısı (Mey-rueis 1805-Paris 1884). 1830’da papaz oldu; L*Avenir gazetesinin açtığı mücadeleye katıldı. Essai sur le Panthéisme (Panteizm Üstüne Deneme) [1839] adlı eseri, ona Sor-bonne ilâhiyat fakültesinde kürsü sağladı (1841). 1853’te bu fakültenin dekanı oldu. Lacordaire ve Ozanam ile l’Ère Nouvelle^ (Yeni Çağ) kurdu (1848). Daha sonra imparatorluğu destekledi ve aşırı libe-ralistler, yeni-ultramontanizm’den de uzak duran teoloji bilginlerinden ve ılımlı derecede gallikan olan katoliklerden bir grup kurdu. Tuileries’de, düşüncelerine çok ö-nem veriliyordu. Du Concile Général et de la Paix Religieuse (Genel Konsil ve Dinî Barış üstüne) [1869] adlı broşürü ve Vatikan konsilinde (1870) küçük bir azınlığın şefi olarak ortaya çıkışı dolayısıyle, Gal-likanlık taraftarı olmakla suçlandı. Konsi-lin kararlarına uydu ise de, bu suçlamadan kurtulamadı, (l

Yorum yazın