Hendrik Marsman

Hendrik Marsman , hollandalı şair (Zeist 1899 – denizde 1940). iki dünya savaşı arasında genç nesli en çok etkileyen kişilerden biriydi. Dirimselci hareketin temsilcisi ve kavrayışlı bir edebiyat tenkitçisi o-lan Marsman, alman romantiklerinin ve izlenimcilerinin olduğu gibi Mallarme’nin ve Valery’nin de etkisinde kaldı. Tek tek mısralarla olmaktan çok bir bütün olarak alındığında değerini ortaya koyan şiirinin sağlam bir yapısı vardır ve çok zaman da ölüm duygusunun izlerini taşır. Tempel en Kruis’deki (Tapınak ve Haç) [1940] anlatımıyle eleji tarzının en yüce noktasına ulaşmıştı

Yorum yazın