Heinrich von Stein

Heinrich von Stein

Alman filozof ve şairi (Coburg 1857 – Berlin 1887). 1878’de İtalya’ya gitti, orada Malvida von Meyse nhug’un dostluğunu kazandı ye onun aracılığıyle 1879’da, besteci Richard Wagner’in oğlu Siegfried Wagner’in özel öğretmeni oldu. Bestecinin yakın aile çevresinde yaşadı ve en ateşli çömezleri arasına girdi. 1880’de Halle üniversitesinde felsefe dersi vermekle görevlendirildi, 1881- ı882’de Wagner üstüne üniversitede ilk konferanslarını verdi ve 1884’te Berlin ü-niversitesinde estetik okuttu. Başlıca eserleri: ARM AD PENS 1ER takma adiyle yayımlanan Maddecilik İdeali, Lirik Felsefe (1878); Boileau ile Descartes Arasındaki Bağlar (1884), Die Entstehung der neveren Ästhetik (Yeni Estetiğin Kökeni) [1886], Schiller ve Goethe, Alman Klasik Yazarlarının Estetiği Üstüne Konferans (1895), Norlesunger über Ästhetik (Estetik Üstüne  Konferanslar) [1897], en iyi manzum eseri on iki diyalogluk bir dizidir: Helden und Welt (Kahramanlar ve Evren) [1883] ve bu eserin Stein’in ölümünden sonra yayımlanan devamı (1894). Glasenapp ile birlikte, Wagner Sözlüğü’nü yayımladı (1883). [L]

Yorum yazın