Heinrich Freiherr von Stackelberg

Heinrich Freiherr von Stackelberg

Eston asıllı alman iktisatçısı ve matematikçisi (Moskova 1905-Madrid 1946). Sovyet devriminde ailesi ile birlikte Almanya’ya sığındı. Berlin (1937), Bonn (1941) ve Madrid (1943) üniversitelerinde profesörlük yaptı, özellikle teşebbüs için üretim teorisini fiyat teorisi olarak ele alması (.Grundlagen liner Reinen Kostentheorie [Fiyatlar Teorisinin Temelleri], 1932), pazar şekilleri çözümlemesiyle (Marktform und Gleichgewicht [Pazar Şekli ve Denge], 1934) tanındı. Genişletilerek İspanyolca (1946) ve almanca (1948) olarak yeniden yayımlanan Grundzüge der Theoretischen Volkswirtschaftslehre (Nazarî Halk Ekonomisi Biliminin Temelleri) [1943] adlı eserinde İktisadî teorisini bütünüyle ortaya koyduğu öne sürülür. (M)

Yorum yazın