Hector Berlioz Hayatı ve Eserleri

Hector Berlioz Kimdir – Hector Berlioz Hayatı ve Eserleri

Hector Berlioz (1803-1869)
• Fransız bestecisi Hector Berlioz, iç dünyasında fırtınalar esen tutkulu bir kişiydi. Klasik çağın sürdürdüğü bütün değer ve gelenekleri ortadan kaldırma yolunu buldu. Berlioz, müzik alanında romantizmin gerçek temsilcilerindendir.
• 1803’te Isere’de doğan sanatçıya, babası hümanist bir kültür verdi, tıp öğrenimi yapmasını istedi. Berlioz, Paris’e gider gitmez, yolunu çizmesine yardımcı olan birçok estetik sarsıntının etkisiyle müziğe yöneldi: Gluck’un İphygenia Tauriste’si ve Beethoven’in ilk besteleri, onun için çok önemli müzik örnekleri oldu.
• Hiç bir bilgisi olmadığı halde, birkaç yıl içinde müziği öğrendi “ve Roma Büyük Ödülü için beste yaptı. Yarışma için bestelediği kantat Sardanapale, 21 Ağustos 1830’da müzikçiye ün kazandıran partisyonun temasıydı.
• Berlioz, Fantastik Senfoni (1830) ile gerçek bir başarı kazandı. Yaşamı boyunca, en olmayacak konser tasarılarını uygulamaya koydu ve büyük
fiyaskolarla karşılaştı. Almanya ve Rusya turnelerinde başarılı oldu; ama Paris’te yaşamını, büyük bir başarı gösterdiği müzik eleştirmenliğiyle kazandı. 1869’da Paris’te öldü.
• Kendi kendini yetiştiren, ama imgeleme yetisi güçlü olan Berlioz, kendine özgü bir müzik dili yaratmıştır. Çalgı düzenlemeleri, «ses için ses» ilkesiyle, tınıyla, vb. ilgili yaratıcılığı bütünüyle yenidir. Ez- gisel renkliliğiyle Bela Bar- tok’un öncüsüdür; müzikte başvurduğu yöntemler, zaman zaman Webern i anımsatır.
• Büyük klasik şemalardan kolayca kurtulamadıysa da, her yapıtının ayrı bir biçimi vardır ve her biri bir edebiyat düşüncesinden kaynaklanır: Senfoniler (en önemlileri Fantastik Senfoni; Romeo ve Jülyet); dinsel yapıtlar (Requiem; Te Deum); dramatik yapıtlar (Truvalılar; Faust’un Lanetlenmesi); uvertürler; koro şarkıları; ezgiler. 14 cilt tutan yazılarının en önemlileri Anılar ı ve Traité d’Orchestration’dur (Orkestralama Yöntemi).
—> OPERA / ORKESTRA / SENFONİ

Yorum yazın