Hasan Nazif Dede

Hasan Nazif Dede türk şairi (Yenişehir 1813-lstanbul 1860). Hadis bilgini, özel öğrenim gördü. Sonra mevlevî tarikatına girdi. Beşiktaş mevlevîhanesi şeyhi oldu. Şiirlerinde tasavvuf kavramlarının geniş bir yer kapladığı görülür. Tasavvuf konularıyle de uğraşan Nazif Dede’nin Divanından başka Tarifü’l – Sülük (Tarikata Girme Yollarının Tanımı) adlı bir eseri vardır. (M)

Yorum yazın