Hasan Ferit Alnar

Hasan Ferit Alnar Kimdir , Hasan Ferit Alnar hayatı ve eserleri hakkında bilgiler.

Türk bestecisi (İstanbul, 1906-Ankara, 1978).
Küçük yaşta kanun çalmaya başlayan Haşan Ferit Alnar, on iki yaşında iyi bir kanun yorumcusu oldu.
Hüseyin Saadettin Arel’den armoni, Edgar Manas’tan kontrapunto ve füg dersleri aldı. On altı yaşında Darüttalim-i Musiki adlı toplulukta kanun çalmaya başladı. 1922’de geleneksel Türk makamları içinde tek- sesli bir operet yazdı. 1927’de mimarlık öğrenimini yarıda bırakarak Viyana Devlet Müzik Akademisi’ ne yazıldı ve joseph Marx’dan bestecilik, Oswald Kabasta’dan yöneticilik dersleri aldı. Akademi’nin yüksek bölümünü bitirerek yurda döndükten (1932) sonra. İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda orkestra yöneticiliği ve İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda müzik tarihi öğretmenliği yaptı. 1936’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na yönetmen yardımcısı ve Ankara Devlet Konservatuvarı’na piyano eşleyicisi olarak atandı: 1937-1946 arasında aynı konservatuvarda bestecilik dersleri verdi ve ilk opera temsillerinin düzenlenmesine katkıda bulundu. 1946’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yöneticiliğine getirilen Haşan Ferit Alnar, 1952’de rahatsızlığı nedeniyle bu görevden ayrıldı. Daha sonra Ankara Devlet Konservatuvarı’nda armoni, biçimbilgisi, orkestralama dersleri verdi ve Ankara Devlet Operası’nın yöneticiliğini yaptı.

İKİ KONÇERTO

Haşan Ferit Alnar’ın 1943’te tamamladığı (aynı yıl seslendirildi) Viyolonsel Konçertosu’nun birinci bölümünde viyolonselle sunulan ilk tema, nikriz makamındadır. Geleneksel Türk müziği niteliğindeki bir taksimi andıran uzun bir geçişten sonra, hüseyni uşşak makamında ikinci bir tema ortaya çıkar: bu temayı fagot sunar, viyolonsel sürdürürken, solo, yaylı çalgıların eşliğiyle suzinak makamında bir ezgi söyler ve en baştaki tema yinelendikten sonra, parça sona erer.
Haşan Ferit Alnar, 1951’de yazdığı ve aynı yıl içinde Viyana’da yorumlanan Kanun Konçertosuyla kanunu ilk kez yaylı çalgılar orkestrası içinde kullanan besteci olmuştur. Yazılması beş yıl süren yapıtın birinci bölümündeki (moderato) ana tema, Giriftzen Asım Bey’in rast peşrevinden kaynaklanır. Orkestrayla duyulan bu giriş teması, kanuna geçer ve Türk halk müziği niteliğinde bir ezgiyle söner. Orkestra ve solonun söyleşisi, bir tür taksim olan kadansla son bulur. İkinci bölüm (lento). Mevlevihane ortamından kaynaklanan gizemci (mistik) bir havadır. Son bölüm (allegro poco moderato), oynak ve alımlı bir kanun soloyla girer: buna orkestra katılır ve yer yer ilk bölümdeki rast peşrevi de duyulur.

Başlıca Eserleri

Türk makamları içinde: Teksesli bir operet (1922); on saz semaisi (1926); iki peşrev ve bir saz semaisi (1928- 1930); kanun için taksimler (1928- 1930); vb.
Orkestra için: Türk Süiti (1930); Romantik Uvertür (1932); Prelüd ve Dans (1935); İstanbul Süiti (1937- 1938).
Oda orkestrası için: Trio Fantazi
(1929); Süit (keman ve piyano için, 1930); Yaylı Dörtlü (1933).
Solo ve orkestra için: Viyolonsel Konçertosu (1943); Üç Türkü (soprano ve orkestra için, 1948); Kanun Konçertosu (1944-1951).
Sahne müziği: Yalova Türküsü (1932); San Zeybek (1932); Goethe’ nin Faust’u İçin Müzik (1944).
Film müziği: İstanbul Sokakları (1931); Namık Kemal (1949); Halıcı Kız (1953).

Hasan ferit alnar(d. 11 Mart 1906, İstanbul – ö. 26 Temmuz 1978, Ankara), geleneksel Türk müziği öğeleriyle Batı müziği tekniklerini bağdaştırma çalışmalarıyla tanınan besteci ve orkestra şefi. Türk Beşleri diye adlandırılan ilk kuşak bestecilerdendir.

Küçük yaşta kanun dersleri almaya başladı. Ön iki yaşındayken bir kanun virtüözü olarak ünlendi. 1922-26 arasında Darüt-talim-i Musiki topluluğunda kanun çaldı. Hüseyin Saadettin Arel’den armoni, Edgar Manas’tan kontrpuan ve füg dersleri aldı. 1927’de Viyana’ya giderek 1927-29 arasında Devlet Müzik ve Görsel Sanatlar Akademi-si’nde, 1929-32 arasında da Viyana Müzik Akademisi’nde Joseph Marx’la bestecilik, Oswald Kabasta’yla orkestra şefliği çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 1936’da şef yardımcılığını, 1946-52 arasında da şefliğini üstlendi. Ayrıca, 1937-46 arasında Ankara Devlet Konservatuvarı’nda önce bestecilik, sonra da kompozisyon, armoni ve orkestras-yon dersleri verdi. Kısa bir süre Ankara Devlet Opera ve Balesi genel müdürlüğü de yapan Ferit Alnar, yurtdışında çeşitli kentlerde konserler verdi.

1922’de Türk makamlarını kullandığı tek-sesli bir operetle besteciliğe başladı. 1930’dan sonra H. S. Arel’in etkisinde saz semaileri besteledi. Türk Süiti (1930), Romantik Uvertür (1932), halk müziği temalarından yararlanarak yazdığı Prelüd ve İki Dans (1935), İstanbul Süiti (1937-38) ve Viyolonsel Konçertosu (1943) adlı ünlü bestelerinde, geleneksel Türk müziği öğeleriyle Batı müziği tekniklerini bağdaştırmaya çalıştı. 1946’da bestelemeye başladığı Kanun Konçertosu nda ise, klasik Batı müziği orkestrasında bir klasik Türk müziği çalgısına solist olarak yer vermiştir.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın