Hasan Fehmi Paşa

Hasan Fehmi Paşa , türk devlet adamı (Kandiye 1812-istanbul 1861). İstanbul’da öğrenim gördü. BabIâli’ye memur oldu. Afyon müdürlüğüne, tophane müdürlüğüne ve tersane müsteşarlığına tayin edildi. Meclisi Vâla nazırı oldu (1840). Birkaç kere çeşitli görevlerle Mısır’a gönderildi. Adliye nazırlığına getirildi (1843). Hazineihassa nazırlığına tayin edildi (1861). Bu görevdeyken öldü, (m)

Yorum yazın