Hamdullah Suphi Tanrıöver Hayatı ve Eserleri

Hamdullah Suphi Tanrıöver Hayatı ve Eserleri , Edebi Kişiliği

Hamdullah Suphi Tanrıöver (d. 1885, İstanbul – ö. 11 Haziran 1966, İstanbul), daha çok Mütareke döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında yaptığı coşkulu konuş-malanyla tanınan siyaset adamı, şair ve yazar.

Tanzimat Döneminin tanınmış bilim ve devlet adamlarından Abdüllatif Suphi Pa-şa’nın oğluydu. Mekteb-i Sultani’yi (bugün Galatasaray Lisesi) bitirdikten sonra ilkokul öğretmeni olarak çalıştı. Ayasofya Rüştiyesi’nde hitabet ve Fransızca. Darülfünun-ı Osmani’de (bugün İstanbul Üniversitesi) Türk-İslam sanatı dersleri okuttu. 1920’de ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) Antalya milletvekili olarak girdi. Aynı yıl ilk İcra Vekilleri Heyeti’nde maarif vekilliğine getirildi. 1923’te TBMM’ye İstanbul milletvekili olarak katıldı, 1925’te ikinci kez maarif vekilliği görevinde bulundu. 1927’de yeniden İstanbul milletvekili seçildi, 1935’te Bükreş büyükelçiliğine atandı. 1943’te İçel ve 1946’da İstanbul milletvekili seçildi. 1950’de Demokrat Parti (DP) listesinden bağımsız Manisa milletvekili, 1954’te DP’den İstanbul milletvekili oldu. 1957’de Hürriyet Partisi (HP) adayı olarak katıldığı seçimi yitirdi ve siyasetten çekildi. Tanrıöver’in “Namık Kemal” adlı ilk şiiri, Paris’te yayımlanan Şûra-yı Ümmet gazetesinde çıkmıştı (1902). 1909’da Fecr-i Âti topluluğuna katılan Tannöver, 191 l’de bu topluluktan ayrılarak Genç Kalemler dergisi çevresinde gelişen Milli Edebiyat akımına bağlandı. 1912’de milliyetçilik hareketinin İstanbul’daki merkezi olan Türk Ocağı’na girdi ve ertesi yıl bu kurumun başkanlığına getirildi. Türk Ocağı genel başkanı olarak Türkçülük ve milliyetçilik yolunda çalışmalar yürüttü. Etkili konuşmalarıyla güçlü bir hatip olarak tanındı. İstanbul’da işgalci güçlere karşı düzenlenen açık hava toplantılarında, daha sonra TBMM kürsüsünde ve Kurtuluş Savaşı sırasında halkı aydınlatmak için gönderildiği Konya, Antalya gibi yerlerde hitabetin etkili örnekleri olan konuşmalar yaptı. Konuşmalarından seçmeleri Dağ Yolu (1928-31; 2 cilt), yazılarını da Günebakan (1929) adh kitaplarda topladı.

Yorum yazın