Halil Şerif Paşa

Halil Şerif Paşa

Türk devlet adamı (öl. Bosna 1752). Defterhane’den yetişti. Tezkirei sani (1730), tezkirei evvel (1732), cizye muhasebecisi (1735) ve sadaret ket-hildası (1736-1743) oldu. Osmanlı-Rus – Avusturya savaşlarında Rumeli askeri sağ kol süriicUsUydU (1737). Savaştan sonra baş-muhasebecilik (1739) ve defter eminliğinde bulundu. Vezirlik rütbesiyle Aydın, Trabzon (1746), İnebahtı, Belgrad (1748), Eğri-boz ve Bosna (1751) valiliklerine getirildi. (M)

Yorum yazın