Haile Selassie Kimdir

Haile Selassie Kimdir

HAİLE SELASİYE I (necaşi Tafari makonnen, — adiyle taç giydi), [1892-1975] 1930’da Habeşistan imparatoru oldu. Necaşi Makonnen’in oğludur. 1917’de halası impa- ratoriçe Zauditu adına naiplik görevini yüklenmişti. Fransız misyonerlerinin elinde eğitim gördü. Habeşistan’ı Milletler cemiyetine soktu (1923), köleliği kaldırdı (1924) ve Briand-Kellogg paktına katıldı (1928). «Necaşi» unvanını aldıktan sonra (1928), Zauditu’nun ölümü üzerine imparatorluğun başına geçti (2 ağustos 1930). Batılı anlamda bir anayasa ilân etti. İtalyanların müdahalelerine karşı yurdunun İktisadî bağımsızlığını korudu, onlara demiryolu imtiyazı vermeyi kabul etmedi. Japonya ile bir ticaret antlaşması imzaladı ve amerikan sermayesini İtalyan sermayesine tercih etti, ltalyanlar, biraz da bu yüzden ülkeyi istila ettiler tekim 1935). Milletler cemiyetine başvurdu. Tutunamayınca Cibuti’ye gitti (1 mayıs 1936); 1940’a kadar Ingütere’de kaldı. 1941’- de Kenya’ya geçti, oradan Addis-Abeba’ya girdi. Yurdunun siyasî ve İktisadî yaşayışını düzene koydu, kurumlan yenileştirmeğe çalıştı. Haziran 1960’ta Addis-Abeba’da toplanan Bağımsız Afrika Devletleri konferansına başkanlık etti. Aralık ayında Brezilya’yı ziyareti sırasında patlak veren askerî ayaklanmaya rağmen iktidarda kaldı. Kasım
1962’de Eritre ile birleştiğini bildirdi. 1963’- te Addis-Abeba’da Afrika Birliği teşkilâtının kurulması düşüncesini ortaya attı. 22 Mart 1966’da başbakanın nüfuzunu artıran bir kararname yayımladı, buna göre, bundan böyle başbakan tarafından seçilen bakanlar sadece başbakana karşı sorumlu olacaklardı. 1967’de Nijerya’da ateşkesin sağlanabilmesi için Afrika Ülkeleri birliğince kurulan komisyona başkanlık eden Selasiye, Hijerya’yı, desteklediğini açıkladı. Biafra ile Nijerya arasında 1968’de başlayan barış görüşmelerine Selasiye, başkanlık etti. Bundan sonraki görüşmelerin hemen hepsine katıldı.

Yorum yazın