Hafız Osman Efendi Kimdir

Hafız Osman Efendi Kimdir

HAFIZ OSMAN EFENDİ, türk hattatı (İstanbul 1642-ay.y. 1698). Köprülüzade Mustafa Paşanın himayesinde yetişti. Büyük Derviş Ali ve Suyolcuzade Mustafa Eyyübî Efendiden yazı dersi gördü. Aklâmı sitte’- den (altı çeşit yazı) icazet aldı. Nefeszade İbrahim Efendiden ders görerek Şeyh Hamdullah yazı üslûbunu bütün incelikleriyle Öğrendi. Onun sanatından gelen özellikleri kendi buluşlarıyle zenginleştirdi. 1679’dan itibaren sülüs ve nesih yolunda başarılı eserler verdi. Kendine has bir üslûp meydana getirdi; Şeyhi Sanî (ikinci şeyh) unvanını kazandı. Yetiştirdiği hattatlardan bazıları Yedikuleli Seyyid Abdullah (öl. 1731), Anbarîzade Derviş Ali (öl. 1716), Haşan Üsküdarî (öl. 1732), Kürtzade BursalI İbrahim (öl. 1733), Bursalı Mehmed (öl. 1740), Derviş Mehmed Kevkeb (öl. 1717), Yusufu Rumî’dir (öl. 1709). Ahmed III ve Mustafa II’ye hat hocalığı yapan Hafız Osman’a Diyarbekir (başka bir söylentiye göre Filibe) şehri arpalık olarak verildi. Sümbüliye tarikatına mensuptu. Eserleri arasında 25 Kur’an, birçok En’am, Delâil- ül-Hayrat ile kıt’a, karalama, murakka v.b. bulunmaktadır. Levha şeklinde Hilyei Şerif yazısının ilk örneğini verdi,

Yorum yazın