Hadrianus Kimdir

Hadrianus Kimdir – İmparator Hadrianus Kimdir

Publius Aelius Traianus Hadrianus, Roma imparatoru (italiçai Betica 76-Baiae 138). Akrabasından Trajanus onu Roma’da yetiştirdi ve yeğeni Vibia Sabina ile evlendirdi. Senatoda uzun zaman çalışan Hadrianus, Suriye valisiyken Trajanus’un yerine geçti (117). Dış siyasette barışa yöneldi: Trajanus’un, Fırat’ın ötesinde ele geçirdiği yerleri boşalttı. Bu sırada generallerin (Cornelius Palma, Lusius Quietus) hazırladığı bir komplo senato tarafından bastırıldı (118). Hadrianus ülkesinde bir geziye çıktı (121-125), sonra Afrika’ya gitti (128), bir süre de Doğu’da kaldı (128-134). Gözde adamlarından Antonius’u Mısır’da kaybetti (130). isyanları bastırdı, imparatorluğun dış tehlikelere karşı savunma gücünü arttırdı. Afrika’da kendinden öncekilerin başlattığı çalışmaları tamamlattı, birlikleri denetledi (Lambaesis nutku, 128), Mauritania Caesarea’nın sınırlarını genişletti. Sınırların belirlenmesi ve sağlamlaştırılması öylesine iyi tasarlanmıştı ki, bu sınırlar imparatorluk parçalanana kadar hemen hiç değişmeden kaldı ve Antoninus’a ancak Hadrianus’un başlattığı işleri tamamlamak kaldı. Asker toplamayı kolaylaştırmak için lejyonerleri doğdukları illere tayin etti, ama «centurio» rütbesini yalnız roma vatandaşlarına verdi. 130’da Kudüs’te bir Aelina Capitolina kolonisi kuruldu. Bunu yahudile- rin ayaklanması izledi (132). Ayaklanma kanlı bir şekilde bastırıldı ve yahudiler dağıtıldı (134-135). Hadrianus, imparatorluğun bütünlüğünü kbrumak Ve kendisi merkezden ayrıldığı zaman merkezî İdarenin iyi işlemesini sağlamak için reformlar yaptı. Prens kurulu, senatonun yanı sıra, teknisyenler (hukukçular) ve siyasetçüerden kurulan bir yönetim organı haline geldi. İmparatorluk işleri buradan yürütüldü. Böylece, imparatora yakın kişiler, yönetime doğrudan doğruya katıldılar. Merkezleştirme çalışmaları, kanunları düzenleme çaiışmalarıyle bir yürütüldü. Hadrianus, Lex Hadriana de rudibus Agris’ı (Hadrianus’un Tarımla ilgili Yasaları) yayımlayarak küçük tarım mülkiyeti rejimini geliştirmek istedi. Adaletten ve düzenden yanaydı. Romalılaştırmak yerine, her milletin özelliklerine saygı göstererek, her yerde Roma hukununu kabul ettirmeğe çalıştı. Roma’da hemen hiç kalmadı, Tornalıdan çok yunanlı gibi davrandı. Hayatının son yıllarında çevresi entrikacılarla doldu, hastalık yüzünden huysuzlaşarak senatörlere sert davrandı, Antoninus’u kendine halef seçti. Cesedi Roma’da bugünkü Sant’Angelo şatosunda bulunan büyük bir mozoleye kondu.

Yorum yazın