Hadimli Mehmet Hulusi Efendi

Hadimli Mehmet Hulusi Efendi,

türk din bilgini (Konya, ?- İstanbul 1894), Nakşî tarikatından Abdullah Efendinin oğlu. ilköğrenime köyünde başladı, Konya’da bitirdi. İstanbul’a geldi. Ayaşlı Mustafa Efendiden icazet aldı. Bayezit ulûmu âliye ve âliye öğrenimi gördü, icazet verdikten sonra Topkapı Sarayı Buharîi Şerif ve Şifai Şerif hocalığına getirildi. Huzur derslerine muhatap olarak katıldı (1874-1878). Mukarrirliğe tayin oldu (1879). Bir süre bu görevde kaldı. Mekke payesine kadaı yükseldi, (m)

Yorum yazın