Hadım Sinan Paşa Kimdir

Hadım Sinan Paşa Kimdir

HADIM SİNAN PASA, osmanlı sadrazamı (öl. 1517). Bosnalı dır. Saray ağası iken vezir oldu. Bosna beyliğinde bulundu. Çaldıran seferi sırasında Anadolu beylerbeyliğine getirildi. Ordu Çaldıran’a geldiği sırada, Karaman beylerbeyi ile birlikte ordunun sağ kanadında yer aldı. Savaş sırasında Şah İsmail’in kumandanlarından Ustaçlu Muhammed Hanın savaş planını bozdu. Sinan Paşanın bu hareketi savaşın gidişini etkiledi. Savaş sonuna doğru osmanlı ordusu üstün duruma geldi. Sinan Paşa da son hamleyi yaparak Şahkulu’nun kuvvetlerini dağıttı. Zaferle sona eren savaş sırasında ölen Haşan Paşanın yerine Rumeli beylerbeyliğine getirildi (1514). Bu görevi, Hersekoğlu Ahmed Paşanın Edirne’ye gelerek veziria- zamlık makamına oturmasına kadar devam etti (24 ağustos 1515). Memlûk seferine hazırlanan ordunun seraskeri olarak Diyar- bekir’e gönderildi (26 nisan 1516). Mısır sultanı Kansu Gavri’ye karşı yapılacak olan savaş dolayısıyle Akşehir’e, sonra da Kay- seri’ye geldi. Burada Anadolu beylerbeyi ve yeniçeri ağası tarafından karşılandı. Yavuz Sultan Selim’in emriyle Fırat üzerinde bir köprü kurdu. Padişah ile Elbistan ovasında buluştu (23 temmuz 1516). 24 Ağustos 1516 pazar günü Mercidabık savaşı başladı; önceleri osmanlı ordusunda çözülme görüldü. Hadım Sinan Paşanın üstün çaba ve teşvikleriyle savaş, osmanlı ordusunun başarısıy- le sonuçlandı. Kansu Gavri’nin ölümü üzerine Tumanbay sultan oldu (1516). Yeni sultan, OsmanlIlar ile savaşa karar verdi. Bunun üzerine Hadım Sinan Paşa’nın, seraskerlik göreviyle Gazze’ye gönderilmesi kararlaştırıldı. Hadım Sinan Paşa emrindeki kapıkulu, rumeli ve anadolu askerlerinden kurulu 4 000 kişilik kuvvetiyle Gazze’ye hareket etti (1516). İki gün sonra da divan, Mısır’a sefer açtı; yeni kuvvetler yola çıkarıldı. Mısır’ın kaderini tayin eden Ri- daniye meydan savaşında veziriazam Hadım Sinan Paşa osmanlı ordusunun sağ kanadına kumanda etti. Savaş sırasında Tumanbay padişahın bulunduğu ordu merkezine hücum ettiyse de başarı sağlayamadı. Tumanbay bu defa Sinan Paşanın bulunduğu kanada’yüklendi. Göğüs göğüse yapılan bı savaşta Hadım Sinan Paşa, çok ağır yaralandı. Otağa götürüldüğünde, aldığı yaraların etkisiyle öldü (1517). Büyük kahramanlıklar gösteren Hadım Sinan Paşanın ölümü üzerine Yavuz Sultan Selim şu ünlü , sözü söyledi «Mısır’ı aldık ama Sinan’ı kaybettik.»

Yorum yazın