Hacı Murad Kimdir

Hacı Murad Kimdir
HACI MURAD, Kuzey Kafkasya kurtuluş mücadelesi kahramanı Şeyh Şâmil’in naibi (öl. 1852). Avar hanları ailesinin yanında yetişti. Avar hanlığına karşı savaşan Hamrat Beyin öldürülmesi olayına karıştı (1834); bu yüzden Rusların gözüne girdi. Rus* generali Fon Klugenau Hâcı Murad’ı, Şeyh Şâmil ile Ruslar arasında aracılık yapmakla görevlendirdi. Şeyh Şâmil’e karşı kullanılacağını anlayan Hacı Murad, Kuzey Kafkasya kurtuluş mücadelesinde elaltından Şeyh Şâmil’i destekledi. Rusların kendisinden şüphelenmeleri üzerine Şeyh Şâmil’e sığındı, Şeyh Şâmil’in askerî harekâtında büyük rol oynadı: Salta adlı müstahkem mevkii kuşatan rus generali Vorontsov’a karşı Kıbit Mogoma Danyal Bey* ile birlikte dağıstanlı mücahitlerin yardımına koştu (1847). Ahtı kalesinin savunmasında yararlıklar gösterdi.
Küçük bir mücahit kuvvetiyle Temirhan-Şura şehrini bastı (1849). Doğu Gürcistan’a baskın yaptı (1850); Tabasaran’a yürüdü
(1851) . Halk bu başarılarından dolayı kendisini millî kahramanlar arasına kabul etti. Bu başarıları Şeyh Şâmil’i endişelendirdi; bu durumu öğrenen Hacı Murad Rusya’ya sığındı; bir süre sonra tekrar Şeyh Şâmil’e dönmek için yaptığı kaçma teşebbüsü sırasında rus askerlerince öldürüldü(1852) .Hacı Murad’ın askerî başarılarla dolu efsanevî hayatını L. N. Tolstoy Hacı Murad adlı romanında işlemiştir.

Yorum yazın