HACI BEKTAŞ-I VELİ’NİN IŞIK FELSEFESİ

HACI BEKTAŞ-I VELİ’NİN IŞIK FELSEFESİ:
“Işık” sözcüğü tasavvufi bir terİm olarak ilk kez Hacı Bektaş-ı Veli tarafından “iç dünyası aydınlık veli” anlamına kullanılmıştır. Bu konuda Kaygusuz Abdal “Gaybi” sohbetnamesinde şöyle demektedir: “Ve dahi ışık tabiren evvel Hacı Bektaş,ı Veli vaz’eylemiş. Hakikatten haberdar olmayanlar zulmetde ve özünden âgâh olanlar nûr-ı Hakk’la aydınlıkda ve ışıklık’da olmak sebebiyle..”diye bahsetmiştir.

Yorum yazın