Gül Baba Kimdir

Gül Baba Kimdir

GÜLBABA (asıl adı Cafer), bektaşî dervişi (?-Budin 1541). Hayatı hakkındaki bilgiler çeşitli söylentilere dayanıyor. Evliya Çelebi’nin verdiği bilgüere göre aslen Merzifonlu olan Gülbaba yaşadığı sürece birçok savaşa katılmış ve Kanunî devrinde Budin fethinde şehit düşmüştür. Fetihten sonra Kanunî Sultan Süleyman’ın da hazır bulunduğu cenaze namazı şeyhülislâm Ebussuud Efendi tarafından kıldırılmış ve Budin’de gömülmüştür. Gülbaba’nın ünü Ölümünden sonra gitgide arttı. 1543-1548 Yılları arasında Yahya Paşazade Mehmed ‘Paşanın Budin’de Gülbaba adına yaptırdığı tekkenin yanındaki türbe bir ziyaret yeri haline geldi.
Gülbaba’nın adının nereden geldiği konusunda çeşitli görüşler vardır. Yaygın’olan görüşe göre, gülü çok sevdiği için bu ad verilmiştir. Gülbaba’nın manzum ve mensur yazıları bulunduğunu ve bunları Miftah-ül- Gayb (Gayb Anahtarı) adlı bir eserde topladığını, Rıza Tevfik bu eserden bazı parçaları da yayımladığı bir yazısında bildirmiştir. Son yıllarda bir mecmuadaMisali mahlâ- sıyle şiirleri bulunan şairin de Gülbaba olduğu üeri sürülmüştür. Kaynaklarda Gülbaba hakkında verilen bilgiler, Fatih devrinde yaşamış diğer bir Gülbaba ile ilgili bilgilerle karıştırılmış, bu yüzden biri Fatih Sultan Mehmed, diğeri de Kanunî Sultan Süleyman devrinde yaşamış iki ayrı kişi bir tek « kişi gibi gösterildiğinden, birine ait menkıbeler ötekine maledilmiştir.

Yorum yazın