Giuseppe Arcimboldo Kimdir

Giuseppe Arcimboldo Kimdir – Giuseppe Arcimboldo Hayatı ve eserleri hakkında bilgiler.
Giuseppe Arcimboldo Kimdirİtalyan ressamı (Milano, 1527’ye doğru-Milano 1593).
Soylu bir ailenin yoksul bir dalından gelen Giuseppe Arcimboldo, adını ilk kez, Milano katedralini süsleyen vitray ressamları arasında duyurdu. Sanatının başlangıç yıllarında kilise süslemeleri yaptı: Vitray ve duvar halısı taslakları (Como katedralindeki Meryem’in ölümünü gösteren duvar halısı; katedralin cephesindeki resimler, 1557) ;vb. Almanya’dan ve Flandre bölgesinden gelme yabancı ressamların akınına uğrayan Ferrara Sarayı’na girip çıkarken, Albrecht Altdorfer’in tablolarındaki düşsel manzaraları ve Hieronymus Bosch’un fantastik kompozisyonlarını görüp, özellikle Bosch’un tablolarındaki karma figürlerden etküendi. 1560 yılına doğru Ferdinand I’in oğlu Bohemya krah Maûmilian tarafından, portre ressamı olarak Prag’daki Alman imparatorlarının sarayına çağrıldı. 1563’ten sonra ManmUian II ve Rudolfifinin yanında aylıklı saray ressamı olarak çalıştı. Hükümdarların sanat danışmam oldu ve yaptığı süslü baş resimlerinin özgünlüğüyle çok geçmeden büyük üne kavuştu. Ayrıca, özentici (maniyerizm) eğilimlerini sergilediği dekorlar, kostümler ve aksesuarlar yaparak, büyük bir şenlik düzenleyicisi olduğunu kanıtladı. Notaların çeşitli renklerle gösterildiği ilgi çekici bir nota yazma yöntemi de oluşturdu. Yirmi beş yıl süreyle Prag’da yaşadıktan sonra 1587’de Milano’ya döndü ve 1591’de Rudolf II tarafından Pfalz kontu unvanıyla ödüllendirildi.

SANATI

Arcimboldo gerek geniş kültürü, gerek özenticiliğiyle, bitmekte olan Rönesans’ın en güçlü temsilcilerinden biridir. Sanatı, İtalyan Fontainebleau Okulu’nun anlayışına yakındır. Söz konusu okul, gotik sanatı anımsatan özellikleriyle tutucu, plastik biçim değişikliği arayışlarıyla da yenilikçidir.
Alegoriler ressamı Arcimboldo, yapıtlarında özentici resme özgü öğeleri yoğunlaştırarak, belli anlamlar yaratmaktan çok, hayranlık uyandırmak istemiştir. Süslü baş resimlerinde hayvanlar, bitkiler, mineraller dünyasının bir bireşimini yapan, cansız varlıkları canlılara katan sanatçı, Rönesans sanatının süsleme geleneği içinde yer alan bu resimlerde, XVI. yy’ın sonunda ortaya çıkan resim anlayışındaki canlı ya da hareketsiz öğeleri tek bir kompozisyon biçiminde birleştirmeyi başarmıştır.

ARCİMBOLDO ÜSLUBU

XX.yy’da gerçeküstücüler tarafından yeniden keşfedilen Arcimboldo, kendi adıyla anılan üslubun bulucusudur. Bu üslup üç yüzyılı aşkın bir süredir çeşitli sanatçılar tarafından kullanılır: XVII. yy’da jacopo Zucchi’nin çiçek ve meyvelerle süslediği başlar; gravürcü BraceDi’nin geometrik nesnelerden oluşan ve makineleri çağrıştıran insan bedenleri; Napolyon I, Napolyon m gibi XIX. yy’m siyaset adamlarının karikatürize ediİnıiş başlan (bunlar, yozlaştırılmış Arcimboldo üslubunda biçimlerdir); XX. yy’da Picasso’nun, Çiçekli Kadın’ı, Dali’nin Gala Placidia’sı, vb. Ama Arcimboldo üslubundan Özellikle, reklamcılık (afiş, vitrin, ilan) alanında yararlanılmıştır.

Yorum yazın