Giovanni Soranzo

Giovanni Soranzo

İtalyan tarihçisi (Padova 1881 – 1963). 1925’ten itibaren Milano’daki Santo Cuore üniversitesinde Ortaçağ ve modern tarih dersleri verdi. Başlıca eserleri: La Guerra fra Venezia e la San-per il D°minio di Ferrara, 1308-1313 (Ferrara’yı Ele Geçirmek tçin Venedik ile Papalık Arasındaki 1308-1313 Savaşı) [1905]; Pio II e la Politico Italiarıa nella Lotta Contro i Malatesti, 1467-1473 (Pius II ve 1467-1473 Arasında Malatesta’-lara Karşı Yapılan Savaşta İtalya’nın Siyasî Tutumu) [1911]; La Lega ltaliana 1454-1455 (1454-1455 İtalyan Birliği) [1924]; 11 Papato, VEuropa Cristiana, i Tartari (Papalık, Hıristiyan Avrupa, Tatarlar) [1930]; Peregrinus Apostolicus (1937); S t udi lntornoa Papa Alessandro VI (Borgia) [Papa Alessandro VI (Borgia) üstüne Çalışmalar] (1950). Ayrıca bazı kronikçilerin eserlerini de gözden geçirerek yayımladı.

Yorum yazın