Giovanni Pierluigi da Palestrina Kimdir

Giovanni Pierluigi da Palestrina Kimdir – Giovanni Pierluigi da Palestrina Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler

Giovanni Pierluigi da Palestrina Kimdirİtalyan bestecisi (Palestrina, 1526-Roma, 1594).Bir toprak sahibinin oğlu olan Giovanni Pierluigi da Palestrina, 1535’e doğru, Roma’da Santa-Maria-Maggi-ore’nin çocuk korosuna girdi ve burada Fransız müzikçileri olan Mallapert ve Lebel’den ilk müzik bilgilerini edindi. 1544’te Palestrina’da Sant’Agapi-to Katedralinde orgcu ve korobaşı oldu; 1547’de Lucrezia Gori’yle evlendi. Papa julius IH’ün çağrısı üstüne, Giulia Şapeli’nin çocuk korosunun yöneticiliğini üstlendi; bu arada çalışmalarında Mouton, Fevin, de La
Rue ve josquin Des Prés gibi bestecilerin fransızca ve flaman dilinde motetlerine yer verdi. 1544’te ilk yapıtı olan Primo Libro delle Messe ’yi (Birinci Missa’lar Kitabı) yayımladı.

Papa Paulus IV, Papalık tacını giydikten sonra, Papalık şapelinden evli müzikçileri uzaklaştırdı; bunun üstüne Palestrina, San Giovaımi-in-Laterano Kilisesine girerek 1559’a kadar orada çalıştı; 1550’ta Santa-Maria-Maggiore Kilisesinde görev aldı ve ikinci Missalar kitabıyla birinci Motetler kitabının yayımını hazırladı. 1565’te Roma Semineri’nde müzik derslerini yönetti. Bu arada dinsel çoksesliliği yalınlaştırma amacıyla Trento Konsili’nin öğütlediği araştırmalara katıldı. Palestrina’nın gerçekleştirmeye çalıştığı bu bir çeşit saflaştırma hareketinin amaçlarından biri de, söylenen metnin dine bağlı kimseler tarafından anlaşılmasını sağlamaktı.

103 MİSSA, 600 MOTET

1567’de Pius V tarafmdan Giulia Şapelinin başına geçmesi için çağrılan Palestrina, Füippo Neri’yle bağlantı kurdu. 1580’de karısını yitiren müzikçi, bir yıl sonra yeniden evlendi ve ticarete atüdı; bu arada müzik çalışmalarını da sürdürüyor, her yıl bir derleme yayımlıyordu. Yüksek görevli din adamları ve prenslerin çok değer verdiği Palestrina’nın pek çok tilmizi oldu, bunlar arasmda Croce ve Porta da vardı. Üçü de müzikçi olan oğullarından ikisi babalarından önce öldü, İngenio ise Missalar’ m el yazması halinde kalmış olan son altı kitabım yayımlattı. Palestrina öldükten sonra Roma’daki San Pietro Bazüikası’na gömüldü.
Palestrina çok sayıda beste yapmış bir müzikçidir. Başhca yapıtları arasında 103 missa, 600 motet, mezmurlar, dinsel ve dindışı madrigaller sayüabüir. Lirizmden yoksun: olmayan çoksesli müzik yazımının kesinlik ve güzelliğiyle, dinsel duygunun derinliğiyle Palestrina’nın yapıtı, dinsel müzik örneği saydır.

Müzikçinin, çağdaşları üstünde olduğu kadar kimi romantik müzikçiler üstünde de büyük etkisi oldu. Liszt, Palestrina tarzında çoksesli motetler yazdı. Bestecinin missalan gregoryen cantus firmus temeli üstüne uzun değerlerle yazılmıştır ve bunlarda ya bir halk şarkısı, ya bir serbest tema, ya da bilinen bir missa veya motet motifinden yararlanılmıştır. Dindışı madrigalleriyse gerçek birer müziksel tablolar oluştururlar ve kromatizm ve uyuşumsuz akortlardan yararlanırlar.

Temelde dinsel müzik bestecisi olan Palestrina, yapıtlarıyla çoksesli sanatın yetkinliğine tanıklık eder; yeni bir dinsel sanat yaratmamışsa da, yaratıları, örnek yapıt niteliğindedir ve bestecinin ustalığını gözler önüne serer. Palestrina’mn sanatı, İtalya’ya XVI. yy’da egemen olan Roma müzik evreni içinde gelişti. Aynı müzik evreninde Palestrina’mn çağdaşı olan Fi-lippo Neri (1515-1595), Giovanni Animuccia (öl. 1571), Giovanni Nanio (öl. 1607), Luca Marenzio (1553-1599) gibi müzikçiler de yetişti.

Yorum yazın