Germain Martin

Germain Martin , fransız iktisatçısı ve siyaset adamı (Le Puy 1872 Paris 1948). Arşivci, eski yazılar bilgini ve hukuk agrejesiydi. Sırasıyle Dijon, Montpellier ve Paris Hukuk fakültelerinde profesörlük yaptı. 1928 Genel seçimlerinde Hérault milletvekili oldu; sol eğilimli Cumhuriyetçiler gurubuna yazıldı. P.T.T. (1929), bütçe

(1930) ve maliye (1934-1935) bakamı oldu. Eserleri arasında şunlar sayılabilir: M. Bezançon ile birlikte Histoire du Crédit en France sous le Règne de Louis XIV (Louis XlV’ün Hükümdarlığı Sırasında Fransa Kredi Tarihi) [19133; Les Problèmes du Crédit en France (Fransa’da Kredi Meseleleri) [1919]; Les Finances Publiques de la France et la Fortune Privée (1914-1925) [Fransa’da Kamu Mâliyesi ve özel Servet, 1914-1925] (1925); G. Hanotaux’nun L’Histoire de la Nation Française (Fransız Milletinin Tarihi) [1927] adlı eserinin «İktisadî ve Malî Tarih» bölümü. Le^ Chef d’Entreprise; Evolution de Son Rôle au XX. Siècle (Müteşebbis ve XX. yy’da Kazandığı Önem) adlı eserinde altyapı reformları yapmak ve işçi sınıflarının durumlarını geliştirmek isteyen hükümetler için üretimin artırılması ve malî dengeye dikkat edilmesi zorunluluğu üstünde durdu. (l

Yorum yazın