Georgi Nadjakov

Georgi Nadjakov , bulgar fizikçisi ve devlet adamı (Stanke Dimitrov, Küstendil 1896- Paris’te Paul Langevin’in laboratuvannda ve Maria-Sklodowska-Curie ile Radium enstitüsünde çalıştı (1925-1926), Sofya’da Kliment Ohridski üniversi-. tesinde profesör (1932) oldu ve deneysel fizikî kürsüsünü yönetti (1937-1963). 1947-1952 Arasında üniversitenin rektörlüğünü yaptı. 1947’de Bulgar Bilimler akademisinin bilimsel atom denemeleri fizik enstitüsü yöneticiliğine getirildi. Fotoelektrik iletkenliği, yan iletkenlerde ve yalıtkanlarda dış fotoelektrik olayı, elektrostatik-eletromagnetik araştırmalar, Volta olayını inceleme metotları, kontakt potansiyel farkı, Lan-gevin iyonları, magnetik araştırmalar, gizli fotoğraf görüntüsü v.b. alanlarında çalıştı. Ayrıca, yalıtkanlarda kalıcı fotoelektrik kutuplanması ve fotovoltaik olay üstünde açıklamalar yaptı; bu olayı, maddenin fotoelektrik durumu olarak adlandırdı. Birçok kere milletvekili seçildi. (M)

Yorum yazın