George Sorel Kimdir

 George Sorel Kimdir

George Sorel KimdirFransız yazarı (Cherbourg 1847-Boulogne-sur-Seine 1922). École Polytechnique’te okudu, yirmi iki yıl mühendislik yaptı, işçileri yakından tanıdı ve işçilerin manevî bakımdan, çökmüş ve bozulmuş saydığı burjuva seçkinlerinden daha üstün olduklarını gördü. Marx’i, Proudhon’u, Bergson’u, Croce’yi, W. Ja-mes’i, Nietzsche’yi okudu- işçi sınıfının iktidara geçmesi için gerekli şarilannı belirtti. Ona göre bu sınıf, parlamenterlerle ve aydınlarla uzlaşmaksızın, kendi medeniyetini kurma yolunda mücadeleye girilmelidir. İşçi sınıfı, sınıf kavgasını kesintisiz ve dolaysız bir eylemde sürdürerek şiddete başvuracaktır. Sorel bu anlayışını Mouvement Socialiste (Sosyalist Hareket) gibi dergilerde yayımladığı makalelerini bira-raya getiren Reflexions sut la Violence (Şiddet Üstüne Düşünceler) [1908] adlı eserinde ortaya koydu. Şiddetin sürekli olarak uygulanması yolundaki görüşü, her türlü eylemde bir mitosun zorunluluğuna inanışı ve reformcu demokratlara yönelttiği tenkitler, XX. yy. başlarında birçok aydını etkiledi; Lenin ve Mussolini gibi apayrı insanların yetişmesinde kesin bir rol oynadı. Başlıca eserleri. La Ruine du Monde Antique (İlkçağ Dünyasının Yıkılışı) [1898]; Les illusions du Prcgrèz (Gelişme Kururttulan) [1908]; Matériaux d’une Théorie du Prolétariat (Bir Proletarya Teorisi İçin Malzeme). [L]

Sorel (Julien), Stendhai’in Kızıl ile Kara adlı romanının kahramanı. Utangaçlığını ve duygusallığını ihtiras ve atılganlıkla yenmeğe çalışan bir tiptir.

Yorum yazın