George Nares

George Nares , iskoçyalı denizci ve kâşif (Aberdeen 1831 – Surbiton, Surrey 1915). 1852-1854 Arasında Belcher’-in Arktika seferine katıldı, sonra çeşitli denizlerde keşif gezileri yaptı. 1872’de Challenger denizbilim seferinin (1872-1874) başına getirildi. 1875’te iki gemi ile (Discovery ve Alert) arktika denizlerine yapılacak bir seferin yöneticiliğine tayin edildi. Smith Sound’a yöneldi; Alert gemisi, kışı 81°30′ kuzey enleminde geçirmek zorunda kaldı; burası kuzeyde gemiyle ulaşılan en son noktaydı. Bu sırada Discovery, Lady Franklin koyuna girerken buzlar arasmda sıkışıp kaldı. Nares, 1876 martında kıyıların haritasını çizmek için kızakla seferler düzenledi. Markham yönetimindeki kafile, Ellesmere bölgesinin en uç noktasına (80°30′ kuzey enlemi) ulaştı. 1876 Eylülünde iki gemi geri döndü ve Nares’e 1878’de Alert gemisiyle güney denizlerinde bir okyanusbilim seferi yapmak görevi verildi. Eserleri: Reports on Ocean Soundings and Temperature (Okyanus’ta Ses ve Isı üstüne Raporlar) [6 cilt, 1874-1875]; The Official Report of the Arctic Expedition (Arktik Sefer Üstüne Resmî Rapor) [1876]; Narrative of a Voyage to the Polar Sea During 1875-1876 (1875-1876 Arasmda Kutup Denizinde Yapılan Bir Geziden Notlar) [2 cilt, 1878]. (L)

Yorum yazın