George Meredith kimdir

George Meredith kimdir

George Meredith , İngiliz yazarı (Portsmouth, Hampshire 1828-Box Hill, Surrey 1909). 1851’den sonra bir ciltlik Poems’i (Şiirler), sonra da, konusunu arap edebiyatından alan güldürücü mensur şiiri The Shaving of Shagpat’ı (Shagpat’ın Tıraşı) [1855] ve Farina’yı (1857) yayımladı. Şiir türünden öbür eserleri: Modern Love (Modern Aşk) [1862]; Poems and Lyrics of the Joy of Earth (Yaşama Sevinci Üstüne Şiirler ve Lirik Şarkılar) [1883]; Ballads and Poems of Tragic Life (Trajik Hayat Üstüne Baladlar ve Şiirler) [1887] ve Odes in Contribution to the Song of French His-tory (Fransız Tarihinin Hatırasına Odlar)
[1898]. Başlıca romanları: ahlâk eğitiminin bellibaşlı meselelerini ortaya koyan The Ordeal of Richard Feverel (Richard Feverel’in ölüm Sınavı) [1859]; Evan Har-rignton (1860); Rhoda Fleming (1865); Vit-toria (1867); Beauchamp’s Career (Beauc-hamp’m Meslek Hayatı) [1875]; The Hou-se on the Beach (Kumsaldaki Ev) [1817]; The Egoist (Bencil) [1891]; sosyalist La-salle’ln hayat ve ölümünden ilham aldığı The Tragic Comedians (Trajik Oyuncular) [1880]; One of Our Conquerors (Fatihlerimizden Biri) [1891]; The Amazing Marriage (Şaşırtıcı Evlenme) [1895]. Bunun dışında On the idea of Comedy and the Comic Spirit (Komedi ve Güldürme Sanatı Üstüne) adlı, tenkit türünden bir eseri vardır. Meredith, XIX. yy.ın en büyük romancılarından biridir. Güçlü ve yer yer çetin bir üslûbu vardır. Meredith’in insanın iç dünyasını açıkça görmekteki ustalığı, eserlerini büyük bir hayalgücüyle işlemesine engel olmadı, (l)

Yorum yazın