George Marshall

George Marshall, amerikalı general ve siyaset adamı (Uniontown, Pennsylvania 1880 – Washington 1959). 1901’de topçu asteğmeniydi, 1902 ve 1913’te Fili-pinler’de görev aldı. 1917’de yüzbaşı oldu, Fransa’da Champagne ve Argonne’da çarpıştı. 1920-1924 Arasında Perstıing’in emir subaylığını yaptı. Çin’de kaldı. 1938’de Ordu Genel kurmayına çağrıldı. Kısa bir süre sonra genelkurmay başkanı olda vc 1945’e kadar bu görevde kaldı. 1942’de bu görevinden ayrı olarak Washington’da Anglosakson Kurmay başkanları komitesinde a-merikan temsilcisi (Joint Committee of Chiefs of Staff) oldu ve savaşın gidişi üstünde büyük etkide bulundu. 1945’te emekliye ayrıldı ve elçi olarak Çin’e gönderildi. Çankayşek hükümetini ve yönetimini düzeltmeğe çalıştıysa da başarı kazanamadı. 1947*de Truman tarafından devlet bakanlığına tayin edildi, Amerika Birleşik dev-letlerinjn Avrupa’ya yaptığı İktisadî yardım planına kendi adını verdi, bu plan amerikan hükümeti tarafından European Recovery Program adiyle Avıupa’nın kalkınması ve milletlerarası İktisadî işbirliği amacıyle uygulandı. (Bk. marshall pla-ni.) 1948’de yerine Dean Acheson getirildi ve Marshall, Amerikan Kızılhaç kurumu başkanlığına tayin edildi, ama Kore savaşı başlayınca (haziran 1950) bu defa savunma bakanlığına getirildi. Bir yıl boyunca amerikan savunma kuvvetlerinin güçlenmesine ve yabancı ülkelere askerî yardım programına büyük bir hız verdi. (Nobel Barış ödülü, 1953). [L]

Yorum yazın