George Berkeley Kimdir – Felsefesi

George Berkeley Kimdir – George Berkeley Felsefesi

George Berkeley (1685-1753)
• Thomastovvn (İrlanda) yakınlarında doğan George Berkeley, başkent Dublin’de öğrenim gördü; rahip oldu. İbranice, yunanca ve dinbilim dersleri verdi.
• Fransa, Japonya ve İtalya’yı dolaştıktan sonra (1713-1720), Derry papaz okulu (İrlanda) yöneticiliğine getirildi (1721 1727).
• Hıristiyanlığı yaymak için, Bermuda adalarındaki Rhode adasına gitti (1728); ama başarılı olamadı. İngiltere’ye döndü (1732). 1735’te Cloyne (İrlanda) piskoposluğuna atandı.
• Berkeley’in felsefe etkinliği, özellikle dine yöneliktir. Maddeciliğin, tanrıtanımazlığın ve dinsizliğin hızla gelişmesini kaygıyla izleyen düşünür, doğaya ilişkin görüşlerini ortaya koyarak bu akımlara karsı çıktı. Berkeley’e göre, madde dünyası olgulardan oluşur, tözü ve sürekliliği yoktur. Yalnızca ruhlar ve ruhların düşünceleri vardır.
• Locke’un yaptığı «temel nitelikler», «ikinci derecedeki nitelikler» ayrımından yola çıkan Berkeley, bütün bu niteliklerin duyumlardan kaynaklandığım ve özel olduğunu öne sürmüştür (öznelcilik ya da öznel idealizm).
• The Theory of Vision (Görme Kuramı) [1708], Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge (İnsan Bilgisinin İlkeleri Üstüne İnceleme) [17101, Three Dialogues Between Hylas and Philonous (Hylas ile Philonous Arasında Üç Söyleşi) 117131, Alçiphron (1732), The Analyst (Çözümleyici) [17341, Siris; A. Chain of Philosophical Reflexions and Inquiries Concerning the Virtues of Tarwater (Siris; Katranlı Suyun Özellikleri Üstüne Felsefi Düşünceler ve Araştırmalar) 117441, Berkeley’in başlıca yapıtlarıdır.

Yorum yazın