Gazzeli Nathan

, yalancı peygamber (Gazze 1644-Üsküp 1680). Gazzeli, Elisee Levi adlı bir yahudinin oğlu. On yaşında, bir hahamın yanma verildi. İbranî dilini ve yahudi inançlarını öğrendi. Yahudi sofuları arasında yaygın bir inanç olan Mesih’in tekrar dünyaya geleceği düşüncesinden yararlanarak, kendisini beklenen Mesih* olduğunu söyleyen, İzmirli Sabatay ile Gazze’de görüştü. Onun etkisinde kaldı. Sabatay’m peygamber olduğunu ileri sürdü. Sabatay’ın İzmir’e dönüşünden sonra Suriye’de düşüncelerini yaymağa başladı. Onun yakalanarak, zorla Müslümanlığı kabul etmesi üzerine Nathan, Anadolu’ya geçti. Durumu izleyen müritlerine Sabatay’m Tanrı’d an müslüman kıyafeti altında mesihliğe devam etmesi emrini aldığını söyledi. Kendisi de onun peygamberi olduğunu söyleyerek Anadolu, İtalya, Sırbistan ve Amavutluk’u gezdi. (M)

Yorum yazın