Gaston Maspero

Gaston Maspero , fransız bilgini, eski mısır dili ve tarihi uzmanı (Paris 1846 -ay.y. 1916). Eski Mısır’da mektuplaşma usulleri konusundaki tezi ile edebiyat doktorasını verdi (1872). Collège de France’ta E. de Rougé’den boşalan kürsüye geçti (1873). L’Hymne au Nil (Nil’e İlâhi) [1869] adlı eserin ardından Des formes de la Conjugaison en Egyptien Ancien, en De-motique et en Copte (Eski Mısır, Kıpti ve Demotik Dillerinde Fiil Çekimleri) [1871], Une Enquête Judiciaire à Tèbes au Temps de la XXe Dynastie (XX. Hanedan Devrinde Bir Adlî Soruşturma) [1872], Histoire Ancienne des Peuples de VOrient (Doğu Halklarının Eski Tarihi) [sonraları bu kitaptaki bilgileri yeniden ele alarak geliştirdi, aynı adı taşıyan büyük bir tarih kitabı yayımladı] (1894-1899). 1880’de Mısır’a gönderildi, Mariette’ten boşalan Boulaq müzesi müdürlüğüne, Mısır kazılan ve eski eserler müdürlüğüne getirildi. Bilinen en eski mısır dinî yazılarının içinde bulunduğu Sakkara’daki Unas ehramını (1881), Der el-Bahari kral mumyalarını meydana çıkardı. Gizeh’teki büyi:k Sfenks’i ve Luk-sor’daki tapınağı da o buldu. Daha çok dinî meseleleri inceledi, fakat Eski Mısır’ın arkeolojik meselelerine de el attı. (Maspe-ro’nun «ka» veya çift teorisi bugün klasikleşmiştir). Bu konulan inceleyen eserleri: Les Contes Populaires de l’Egypte Ancienne (Eski Mısır Halk Masalları) [I. baskı, 1882]; Les Momies Royales de Dair el-Bahari (Der El Bahari’deki Kral Mumyalan)

(1886]; L’Archéologie Egyptienne (Mısır Arkeolojisi) [I. baskı 1887]; Les inscriptions des Pyramides de Saggarah (Sakkara Ehramlarının Yazıtları) [1894]; Les Temples immergé de la Nubie (Nubya’nm Batmış Tapınakları) [1909-1910]; Essais sur VArt Egyptien (Mısır Sanatı Üstüne Deneme)

[1912]; Études de Mythologie et d’Arche-ologie Egyptiennes (Eski Mısır Mitolojisi ve Arkeolojisi Üstüne incelemeler) [6 cilt, 1912]. Champollion’un Notices Manuscrites (El Yazısı Notları) [1868-1876] ve Mariet-te’in Le Sérapéum le Memphis (Memphis Sérapéum’u) Maspero tarafından yayımlanmıştır. (l)

Yorum yazın