Ganizade Nadiri

Ganizade Nadiri kimdir , divanı hayatı ve eserleri
NADİRİ (Mehmed) Ganizade, türk şairi (İstanbul 1572 – ay.y. 1626). Abdülgani Efendinin oğlu. Medrese öğrenimi gördü. Müderris oldu; Selânik, Mısır, Edirne ve İstanbul kadılığı yaptı. Bir ara Rumeli kazaskerliğine getirildi. Divan geleneğini sürdüren şiirlerinde atasözlerine, deyimlere geniş yer verdi. Gazellerinde bazen akıcı, yumuşak, bazen din ve tasavvuf kavramlanyle işlenen bilgince söyleyişler yer aldı. Nadiri, edebiyatın dışında dinî konularla da ilgilendi. Eserleri: Divan; Şehname; Miraciye; Haşiye-i Beyzavi (Beyzavî’ye Ek). [M]

Yorum yazın