Gaius Gracchus Kimdir

Gaius Gracchus Kimdir

Gaius Gracchus , haik tribunus’ü (Roma M.ö. 154 -ay.y. 121). Ağabeyi Tiberius Gracchus’tan (M.ö. 162-133) daha ateşli bir hatipti, öldürülen kardeşinin öcünü almak İstiyordu. Soylular sınıfına karşı. çeşitli grupların çıkarlarını birleştiren bir programla köklü bir rejim reformu yapmağa kalkıştı. Cumhuriyetin içinde bulunduğu İktisadî ve sosyal krizi, ticareti geliştirerek ve Akdeniz kıyılarında devletin varlığını sağlamlaştırarak çözümlemek istedi. 125’te bir kanun tribunusluğa iteratio iznini verdi. Caius 123’te kendisini bu göreve seçtirdi. 133’ten beri triumvir olarak ager publicus’un dağlık ve uzak bölgelerindeki arazileri bölüştürme işine hız vermiş (123, 121), böylece Campania, Latium yahut Tarentum gibi bereketli bölgelerin soyluların eline geçmesine yardım etmişti. Tahsisatın değerini artırarak refah içinde bir köylü sınıfı yarattı. Kartaca, Korinthos, ve Tarentum toprakları üzerinde sömürgeler kurulması için karar aldırdı. Çıkardığı bir tahıl kanunu, proletaryaya, her ay, piyasadaki buğday fiyatına bir ölçek tohum satın alma imkânını sağladı. Desteğini kazanmak istediği şövalyeleri Roma’nm yeni elde etmiş olduğu (133) Asya eyaletlerinden alınan ondalık vergisinden faydalandırdı, senatörlerin yanında jürilere soktu, onlara adlî teminat sağladı, tiyatroda özel yerler anı kolaylaştırdı. Triumvirlik görevine eklenen bu yasama faaliyetinin yanı sıra yeniden tribunusluğa seçildiği 123’ün sonundan 122’nin başına kadar pazarlar kurmak, ambarlar ve yollar yapmakla uğraştı. Bu yeni kanunlardan faydalanamayan ve lex sempronia gereğince topraklarının ellerinden alınması tehlikesiyle karşı karşıya kalan müttefiklerin haklı isteklerini yerine getirmeğe karar verdi. 122’de, bütün Latinlere Roma sitesi hakkının verilmesini; bütün öbür müttefiklere de yerleşik Latinler statüsünün uygulanmasını önerdi. Fakat soylular, imtiyazlarını paylaşmak istemeyen plep sınıfını kışkırttılar: Caius’un tribu- nuslukta meslektaşı olan ve demagog bir siyaset güden Drusus ile triumvir C. Papirius Carbo’yu Caius’a karşı çıkardılar. Papirius, Caius’un giriştiği sömürge kurma işinin dine aykırı düşen, tanrıların lânetini çekebilecek faaliyetler olduğunu ileri sürdü. Halkın sevgisini kaybeden Caius üçüncü defa tribunusluğa adaylığını koydu, fakat seçilemedi. Kartaça sömürgesinin ortadan kaldırılması konusundaki tartışmalar sırasında, belki de bir kışkırtıcı ajanın ölümü yüzünden kargaşalıklar çıktı. Senato ilk defa olarak, bir senatus consultum ultimum ile hâkimlere sınırsız yetki tanıdı ve bütün kişi teminatını kaldırdı. Şövalyeler Caius’u terk- ettiler. Caius Gracchus’un Aventinus’ta toplanan taraftarları ile konsül L. Opimius’un askerleri arasında çıkan bir savaş sonunda Caius ile üç bin taraftarı öldürüldü (121), Gracchus kanunları da bir bir lağvedildi.

Yorum yazın