Gabriele Rossetti

Gabriele Rossetti, İtalyan edebiyatçısı (Vasto 1783-Londra 1854). Napoli müzesi müdürü oldu. 1812’de yeraltı faaliyetlerine, 1820’de Napoli’deki hareketlere katıldı ve şiirlerinde bu hareketleri anlattı. 1821’de Malta’ya, 1824’te İngiltere’ye sürüldü: 1831’-den 1847’ye kadar Londra’da King’s colle-ge’ta ders verdi. Hemen bütün şiirlerinde (tddio e l’Uomo [Tanrı ile İnsan], 1833; 11 Veggente in Solitudine [Yalnızlıkta Bekleyiş], 1846; Versi [Mısralar], 1847; L’Arpa Evangelica (Meleklerin Arpı), 1852 v.b.) yurtseverlik ve din duyguları ağır basar. Dante ile ilgili eserlerinde (Commento Analitico Alla Divina Commedia [İlâhî Komedya’nın Analitik Açıklaması] 1826-1827; Beatrice di Dante [Dante’nin Beatrice’si], 1842) Dante’nin bir tarikata bağlı olduğunu, bu tarikatın gizli bir dili bulunduğunu, dante’nin de bu dille yazdığını ileri sürdü. Ros-setti’ye göre, Commedia papaya karşı yönelmiş bir siyasî-dinî reformu savunmakta, Beatrice ise imparatorluk otoritesini temsil etmektedir. (M)

Yorum yazın