Friedrich Nicolai

Friedrich Nicolai , alman yazarı (Berlin 1733-ay.y. 1811). Berlin’de önemli bir kitab-evi yönetti. Lessing ve Mendelssohn’un dostuydu. Bibliothek der Schönen Wissenschaften und der Freien Künste (Sanatlar ve Bilimler Kitaplığı) [1757-1765], rasyonalist e-ğilimli Briefe, die Neueste Literatur Betreffend (Günümüz Edebiyatı Üstüne Mektuplar) [1761-1767] ve Algemeine Deutsche Bibliothek (Genel Alman Kitaplığı) [1765] adlı dergileri kurdu ve yönetti. Alman edebiyatında, tarih bakımından başta gelen bu üç dergi, Almanya’da ve yabancı ülkelerde yayımlanan edebiyat akımlarını ve eserlerini tanıtmak amacını güdüyordu. Nicolai, bu dergilerde pek uzlaşma kabul etmez bir tenkitçi ve «Aufklärung» rasyonalizminin sıkı bir savunucusu olarak görünür. Aynı görüşü, yergili romanlarında da dile getirdi: Leben und Meinungen des Magisters Sebaldus Nothanker (Sebaldus Nothanker Ustanın Hayatı ve Düşünceleri) [1773-1776, Kant’a karşı], Lebensgeschichte Eines Die-ken Mannes (Şişman Bir Adamın Hikâyesi) [1794] ve romantizmin tenkidi olan Sempro-nius Gundibert (1798). [L]

Yorum yazın