Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen , norveçli tabiat bilgini, kâşif ve siyaset adamı (Store-Frön, Christiania yakınları 1861-Lysaker 1930). 1888’de Grönfand’ı doğudan batıya, Umi-vik’ten, Godthaab’m güneyindeki Ameralik fiyorduna kadar aştı. Sonra Fram gemisiyle Yeni Sibirya takımadasına gitti ve kuzeybatı yönünde bankize takılarak (1893-1896) 84°4′ enlemine vardı ve buradan buzda yürüyerek Johansen ile birlikte o zamana kadar ayak basılmamış olan en yüksek enleme (86°14′) ulaştı (8 nisan 1895). Sonra buz üzerinden Franz-Joseph takımadasına döndü; bu sırada Fram, önce kuzeybatıya, sonra güneye doğru yol alarak Tromsö’ye vardı. Nansen, daha sonra (1900-1912 arası) Christiania üniversitesinde profesör oldu. Norveç hükümetinin, ülkesine Norveç ile Grönland arasında ve kuzeyde şeref kazandıracak büyük teşebbüsleri karşılamak için kurduğu Nansen fonundan yararlanarak, denizbilim çalışmalarım. sürdürdü, Norveç’in İsveç’ten ayrılmasında (1905) önemli bir rol oynadı. Birinci Dünya savaşından sonra Norveç’in ilk delegelerinden biri olarak, Milletler Cemiyetinde mültecilere yardım işlerini yönetti. Milletler Cemiyeti komiseri sıf a tiyle de, önce savaş tutuklularmın, sonra (1921-1923) rus mültecileri ile öbür mültecilerin (1923-1924) ülkelerine geri gönderilmesi i-şiyle uğraştı. Tabiat bilimi alanındaki ö-nemli incelemeleri dışında, Grönland ve Arktik denizlerine yaptığı yolculukların notlarını yayımladı. Svalbard ile Grönland arasındaki eşiğe adı verildi. (Nobel Barış ödülü, 1922). [L]

Yorum yazın