Frank Martin kimdir

Frank Martin kimdir, isviçreli besteci (lö9ü-1974). Fransız ve alman müzik geleneklerinin etkisinde kaldı. Piyano ve keman için sonatı (1915), yaylı çalgılar için bejlisi (1920), yeni – klasik tarzdaki piyano ve keman sonatı (1931) bu ikili etkiyi belirtir. Bir anlatım diline varmak isteğiyle önce atonal sistemle (Le Vin Herbé [1940]), daha sonra zaman zaman tonal sistemle bağdaştırdığı on iki ton müziğine sürüklendi, önce Hollanda’da, daha sonra Köln’de yerleşti; bazı alman yazarlarının metinlen üstüne birçok önemli beste yaptı. Bunalımlı, gergin ve üzüntülü sanatı birçok isviçreli ve alman besteciye örnek oldu. Bellibaşlı eserleri: mezzo soprano ve çalgılar için Cassandre İçin Dört Sone (Ronsard’dan, 1926); İrlanda Halk Ezgileri Üstüne Üçlü (1925); büyük orkestra için Ritimler (1926); Şeyiania Alay (1931); piyano ve orkestra için bir konçerto (1934); bir yaylı çalgılar üçlüsü

(1936); saksafon ve orkestra için bir balad (1937); J. Bedler’nin metni üstüne,

12 kadın ve erkek sesi, yedi yaylı çalgı ve piyano için Le Vin Herbe (1940), adlı dört ses, solo ve küçük orkestra için Kül Kedisi balesi (1941); Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christopha Rilke (Christoph Rilke’nin Aşkları ve ölümü) (1943); Ein Totentauer zu Basel im Jahre 1943 (1943’te Basel’de Bir Cenaze Töreni) balesi; bariton ve orkestra için Sechs Monologue aus Jedermann (Jedermann’dan Altı Monolog) [Hofmannstahl, 1943]; org için bir Passacaille (1944); arp, klavsen, piyano ve iki yaylı çalgılar orkestrası için Konçertolu Küçük Senfoni (1945); Golgotha oratoryosu (1948); 7 nefesli çalgı, yaylı çalgılar orkestrası ve timpani için bir konçerto; erkek: ve kadın korosu için Ariel; bir keman konçertosu; Shakespeare’den Fırtına adlı opera (1956); İsa’nın Doğuşu oratoryosu (1959). Ayrıcaı toiir odceısıtra prelüdü (inter Arma Caritms, 1963), bariton ve sekiz çalgı İçin bir Müzikli Od (1962) veı Monsieur de Pourceaugnac (1963) adlı bir opera-komik besteledi, (l)

Yorum yazın