François Stahly

François Stahly

İtalyan asıllı fransız heykeltıraşı (Constanz 1911-2006). Gençlik yıllarını İsviçre’de geçirdikten sonra 1931’de Paris’e yerleşti, burada Ranson akademisinde Malfray’m öğrencisi oldu ve Etienne Martin ile tanıştı. Savaştan önce yaptığı heykellerde tabiatın en gizli biçimlerini canlandırmak amacıyle bir çeşit soyutlamaya yöneldi: verimlilik, filizlenme, organik ve hayatî semboller. 1949’dan itibaren, mimarlık sanatının ortaya çıkarttığı meselelerin gitgide daha fazla bilincine varmağa başladı. 1958’de Meudon’da, genç heykelcilerle mimarların biraraya geldiği kolektif bir a-telye açtı. 1960’ta ilk defa bir amerikan üniversitesinde ders verdi, bundan böyle düzenli olarak A.B.D.’ye gidip geldi, o-rada ilk anıtsal Çeşmeler’ini, «işaret» heykellerini ve Tacoma Ormanı gibi gruplarını gerçekleştirdi. 1965’teki Tokyo sergisinde heykel birinci ödülünü kazandı. (L)

Yorum yazın