François Mitterrand Kimdir

François Mitterrand Kimdir

François Mitterrand KimdirFransız devlet adamı (jarnac, 1916-1996). Edebiyat, hukuk ve siyasetbilim öğrenimi gördükten sonra, İkinci Dünya savaşma katılan François Mitterrand, savaşın ilk yıllarında yaralanıp tutsak düştü. Bir süre sonra kaçıp, Fransa’ ya dönünce Direniş hareketine katıldı ve Savaş Tutsakları ve Sürgünleri Ulusal Hareketi’ni kurdu. Ardından, de Gaulle başkanlığındaki geçici hükümette, Savaş Tutsakları Genel Sekreterliği görevini üstlendi (1944). U.D.S.R’nin (Demokratik ve Sosyalist Direniş Birliği, 1945) kurucularından biri olan Mitterrand, IV. Cumhuriyet döneminde parlak bir siyasal yaşam sürdü, birçok kez bakanlık yaptı. 1953-1958 yılları arasında U.D.S.R’nin başkanlığını üstlendi, 1965’te F.G.D.S’i (Demokratik ve Sosyalist Sol Federasyonu) kurdu. Aynı yıl cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyarak, ikinci turda, general de Gaulle’ün karşısmda oyların % 44,8’ini topladı. Ama 1968 seçimlerini kaybeden F.G.D.S. dağıldı. 1971 Haziranında, Epinay Kongresi’nde, Fransız Sosyalist Partisi kuruldu, Mitterrand bu partinin birinci sekreteri ve muhalefet başkanı oldu. Haziran 1972’de Fransız Sosyalist Partisi, Fransız Komünist Partisi ve radikal sol tarafından ortak bir sol hükümet programı imzalandı. Bu program çevresinde birleşmiş Fransız solunun yeniden cumhurbaşkanı adayı olan Mitterrand, 1974’teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Giscard d’Estaing karşısında oyların % 49,2’sini aldı (Giscard d’Estaing’se oyların % 50,8’ini alarak cumhurbaşkanı seçildi).

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki kez yenik düşmesi, Mitterrand’ı ve partisini pek etkilemedi. Nitekim 1978 genel seçimlerinden sonra Fransız Sosyalist Partisi, Fransa’daki sol partiler arasında ön sırada yer aldı. Mitterrand parti içinde başgöste-ren anlaşmazlıklara karşın durumunu güçlendirdi ve partisi tarafından oybirliğiyle Nisan-Mayıs 1981 cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterildi. Yapılan seçimlerin ikinci turunda muhalefet güçlerini de yeniden bir araya getiren Mitterrand, oyların % 51,75’ini alarak cumhurbaşkanı seçildi (bu seçimde Giscard d’Estaing oyların % 48,25’ini aldı). François Mitterrand, cumhurbaşkanı seçilir seçilmez, Millet Meclisi’ni dağıttı. Haziran seçimlerinden sonra sosyalistlerin mutlak çoğunluğu elde etmesi P. Mauroy başkanlığındaki yeni hükümete, Mitterrand’m seçim programında ilan etmiş olduğu siyaseti uygulamaya koyma olanağı verdi: Ölüm cezası kaldırıldı: özgürlüklerle ilgili bazı önlemler alındı; toplumsal haklara yönelik yasalar (çalışma süresinin azaltılması, emeklilik yaşının indirilmesi, vb.) çıkartıldı; yerinden yönetim ve ulusallaştırma uygulamalarına geçilerek, önemli yapısal reformlar gerçekleştirildi. 26 Nisan 1988’de yeniden cumhurbaşkanlığına seçilen Mitterrand, Körfez bunalımı sırasında (1990) A.B.D’ni destekleyen başlıca ülkeler arasmda yeralıp, televizyonda yaptığı konuşmalarla bu görüşü Fransız kamuoyuna da onaylatmayı başardı. 20 Eylül 1992’de Birleşik Avrupa tasarısına yönelik Maastricht anlaşmasıyla ilgili halkoylamasında Fransız halkının % 51,5’unun “evet” oyu vermesinde de etkili olup, 1993 Martındaki genel seçimlerde, Sosyalist Parti’nin ağır bir yenilgiye uğraması üstüne, sağ koalisyonun önderi Edouard Balla-dur’u başbakanlığa atamak zorunda kaldı.

Siyasetle ilgili çeşitli deneme yazıları da yayımlamış olan François Mitterrand’m yapıtları arasmda şunlar sayılabilir: Aux frontières de l’Union française (Fransız Birliği’nin Sınırlarında, 1953); Le Coup d’État permanent (Sürekli Hükümet Darbesi, 1964); Ma part de vérité (Benim Gerçek Payım, 1969); Changer la vie (Yaşamı Değiştirmek, 1972); La Paille et le Grain (Saman ve Tohum, 1975); Politique 2, 1938-1977 (Siyaset 1, 1938-1977) [1977]; îci et maintenant (Burada ve Şimdi, 1980); Politique 2, 1977-1981 (Siyaset 2, 1977-1981) [1981],

Yorum yazın