François Fenelon

François Fenelon (1651-1715) Fransız rahibi ve yazarı. Yoksul düşmüş soylu bir ailede dünyaya geldi. Rahiplik meslegine girerek başplıkopoıluğa kadar yükseldi. Proteıtanlıktan Katolikliğe geçen genç kızların eğitim gördüğü bir okulda müdürlük yaptı. Bu tirada Beauvillier düküyle dott oldu, onun kızları İçin Kızların Eğitimi (1687) adlı UnlU eterini yazdı. Daha torna veliahtın eğitim ve öğretimiyle görevlendirildi (1689). Dinsel bir tartışma nedeniyle kralın gözUnden düştü ve Cambrai başpiskoposluğuna atanarak Pa-riı’ten uzaklaştırıldı (I69S), ölünceye kadar orada yaşadı. Bu sürgün olayında kendilinin çevirdiği ve kitapçının ondan habersiz yayımladığı Telemakhoı’un Maceraları adlı kitabın da rolü oldu. Oenç bir prensin eğitimi İçin yazılmış olan kitap 14. Louiı’nin yönetimiyle ilgili tert bir eleştiri olarak kabul edildi.

Fenelon eğitim, din ve politika alanlarında çağında etkili olduğu gibi •onraki çağlarda da, özellikle kızların eğitimiyle ilgili görüşlerinden yararlanıldı. Kızların Eğitimi Türkçe’ye çevrilmiştir.

Yorum yazın