Francesco Ruffini

Francesco Ruffini , İtalyan hukukçusu ve siyaset adamı (Lessolo, İvrea 1863 – Torino 1934). Pavia , Cenova (1893) ve Torino’da kilise hukuku dersleri verdi, krallık senatörlüğü (1914) ve eğitim bakanlığı (1916) yaptı. Siyasete atılarak Liberal partiye girdi, ama Brinci Dünya savaşından sonra yavaş yavaş kamu hayatından çekildi. 1931’de ant içmeyi reddetti ve faşist yönetimce kürsülerinden uzaklaştırılan profesörler arasında yer aldı. Bilimsel alanda, İtalya’daki kilise hukuku incelemelerini hızlandırdı; F. Sca-duto ile birlikte, İtalyan kilise hukukunun oluşmasında büyük rol oynadı. Fakat bilimsel çalışmaları yalnız bu alan içinde kalmadı; anayasa, idare hukuku ve özel hukuka da önemli katkılar yaptı. Son yıllarında ö-zellikle mülkiyet meselesiyle uğraştı: Scien-za e İndustria (Biilm ve Sanayi) [Nuova Antologia’da, 1924]. Başlıca eserleri: La Bu-ona Fede in Materia di Prescrizione (Zamanaşımı Konusunda İyi Niyet) [1892]; Gu-erra e Rifonne Costituzionali (Savaş ve A-nayasa Reformları) [1920]; Corso di Dritto Ecclesiastico İtaliano (İtalyan Kilise Hukuku Dersleri) [1924]; De la Protection internationale des Droits sur les Oeuvres Littéraires et Artistiques (Edebiyat ve Sanat E-serleriyle ilgili Hakların Milletlerarası A-landa Korunması Üstüne). Bu sonuncu eseri, La Haye Anayasa Hukuku akademisinde verdiği derslerden yararlanarak yazdı (1927). Tarih ve hukuk konulanyle ilgilenmesi ve bu alanda yaptığı öğrenim Ruffini’yi din hürriyeti ve devlet ile kilise arasındaki ilişkilerin ortaya çıkardığı meselelere, daha sonra İtalya’nın reform hareketine yaptığı katkıya ve İtalya’da Jansenius tarihini incelemeye yöneltti. Bu anlamdaki çalışmaları arasında La Liberta Religiosa (/, Storia deli tdea, 1901) [Din Hürriyeti (I, Düşünce Tarihi, 1901]; La Vita Religiosa di Alessandro Manzoni (Alessandro Manzoni’nin Dinî Hayatı) [2 cilt, 1931] ve ölümünden sonra derlenen birçok deneme (Studi sul Giansenis-mo [Jansenius’çuluk üstüne İncelemeler, 1943], il Giansenismo Piemontese’e la Con-versione della Madre di Cavour [Piemonte’-de Jansenius’çuluk ve Cavour’un Annesinin Dinden Dönmesi, 1942);] Studi sui Riforma-tori ttaliani [İtalyan Reformcuları Üstüne İncelemeler, 1955]) sayılabilir. (M)

Yorum yazın